Startup

Blockkedja bygger börs för nystartsföretag

”Jag tror att blockkedjetekniken är framtiden. Den har så många fördelar, inte minst när det gäller säkerhet. Jag tror också att själva valutan bitcoin har kommer att bli stor”, säger Funderbeams vd Kaidi Ruusalepp.
”Jag tror att blockkedjetekniken är framtiden. Den har så många fördelar, inte minst när det gäller säkerhet. Jag tror också att själva valutan bitcoin har kommer att bli stor”, säger Funderbeams vd Kaidi Ruusalepp.

En före detta börs-vd bestämde sig för att starta en ny handelsplats – baserad på blockkedjetekniken – för att hjälpa teknikinriktade nystartsföretag med finansieringen. Över tusen svenska företag ingår redan i den nya plattformen Funderbeam.

Publicerad

Kaidi Ruusalepp, vd och grundare på estniska Funderbeam, tröttnade på livet som chef för Nasdaq i Tallinn och bestämde sig för att satsa allt på något eget i stället.

– Jag har aldrig haft ett så intressant arbetsliv som nu, säger Kaidi Ruusalepp.

Som börs-vd upplevde hon att det var ineffektivt för mindre och nystartade företag att få finansiering över landsgränser. Problemet är kanske extra tydligt i Estland, som är ett litet land med få investerare. För den typen av företag är det särskilt viktigt att nå utanför det egna landet. Därför startade Kaidi Ruusalepp Funderbeam där vem som helst över hela världen kan investera i ett företag. Det påminner om crowdfunding-sajter som Kickstarter eller Indiegogo, men liknar också en traditionell aktiebörs, eftersom investerarna får köpa faktiska andelar i företagen.

Bitcointekniken blockchain, blockkedja, är basen i transaktionsplattformen.

– Vi är den första aktiebörsen som använder blockkedja. Den stora fördelen är att det enkelt går att utbyta värden över landsgränser. Systemet håller koll på alla transaktioner så att det går att göra investeringar överallt i världen, säger Kaidi Ruusalepp.

För att det ska flyta måste Funderbeam också arbeta kontinuerligt med legala strukturer, så att plattformen följer rådande lagstiftning i respektive land.

Kaidi Ruusalepp ser blockkedjetekniken som ett verktyg i klass med internet.

– Generellt går det att använda blockkedjor för alla typer av transaktioner. Tag till exempel att gifta sig. Om tjejen är från ett land och killen från ett annat, de befinner sig i ett tredje land men vill gifta sig i ett fjärde. Det är en ganska vanlig situation, som går utmärkt att registrera i en blockkedja, säger Kaidi Ruusalepp.

Blockkedjan är som en distribuerad publik databas där alla historiska transaktioner lagras. Bitcoin bygger helt på en blockkedja, där integriteten och den kronologiska ordningen skyddas kryptografiskt. Men det finns också en rad andra implementationer av blockkedjan.

På senare år har finanssektorn blivit alltmer intresserad. Sedan i höstas pågår olika försök med blockkedjetekniken i ett konsortium av några av världens största banker, där bland andra SEB och Nordea ingår. Den stora teknikinriktade aktiebörsen Nasdaq utvärderar också blockkedjan. Flera svenskar är inblandade i Nasdaqs försök och Estland är testmarknad.

– De testar tekniken för efterhandeln, säger Kaidi Ruusalepp.

Det var just intresset från finansvärlden som gjorde att hon vågade haka på tekniken, annars hade det gått lika bra med traditionell databasteknik.

– Vi såg att det här skulle bli en ny våg. Till exempel byggde estniska banken LHV Pank en applikation på blockkedjan. Vi tänkte att om finanssektorn gör det här, varför inte vi?

Vad skulle hända om blockkedjetekniken bara är en hajp som blåser över?

– Då skulle vi kunna byta ut den. Vi har byggt plattformen så att den är teknikoberoende, säger Kaidi Ruusalepp.

Svenskar har byggt plattformen

Svenska konsultföretaget Chromaway har hjälpt Funderbeam att använda blockkedjetekniken.

När jag träffar Kaidi Ruusalepp i Tallinn i mitten av juni har plattformen varit uppe i sex veckor. I databasen finns 150 000 företag och 20 000 investerare, från över 30 länder.

Företagen ska vara max sju år gamla, basen vara i användandet av teknik och bolaget ska ha en global ambition.

1 159 av företagen i databasen är svenska med huvudkontoret i Sverige.

Vem som helst kan vara en investerare, det förekommer investeringar på allt mellan 45 till 1 000 euro och mer (motsvarande 423 till 9 401 kronor).

Det hela bygger på att företag delar med sig av data, så att systemet blir så transparent som möjligt. Potentiella investerare kan därigenom göra noggranna genomlysningar av de företag de vill köpa andelar i.

Varje startup är knuten till ett så kallat syndikat, som representerar investerarna. De senare får andelar i syndikatet när de gör sin investering.

Funderbeam har 16 anställda, varav en dansk marknadschef, och grundades 2013. Företaget har kontoret i den hipstertäta stadsdelen Telliskivi, ett före detta superhemligt sovjetiskt industriområde.