Digitalisering

Björklund: ”Situationen är allvarlig – det blir en lönefråga”

Utbildningsminister Jan Björklund. Foto: Pontus Lundahl / Scanpix
Utbildningsminister Jan Björklund. Foto: Pontus Lundahl / Scanpix

Utbildningsminister Jan Björklund ser allvarligt på bristen på tekniklärare. Lösningen är höjda löner.

Publicerad

* Hur ser du på att hälften av de lärare som undervisar i teknik är obehöriga?

– Det är allvarligt. Det gäller ju också matte och NO, men allra mest teknik. Det finns en betydande eftersläpning i lärarförsörjningen på tekniksidan eftersom teknik blev ett obligato­riskt ämne i grundskolan först på 1990-talet.

* Varför är det så svårt att hitta lärare till teknik, matte och NO?

– I grunden har det att göra med att intresset för naturvetenskap och teknik minskade under flera årtionden. Det måste vi ändra på.

– Om jag ska peka på något som är positivt så ökar intresset både för teknikprogrammet på gymnasiet och för ingenjörsprogrammen på högskolan. Att fler läser teknik är en första förutsättning för att vända detta.

* Ja, men kommer de att bli lärare?

– Det blir en lönefråga. Den som är duktig i teknik och NO har stor alternativ arbetsmarknad. Där är jag bekymrad, därför att sedan kommunaliseringen så är skolan inte längre konkurrensmässig lönemässigt. Där måste kommunerna skärpa sig.

Hjälp oss att granska tekniken i skolan!

Går du i grundskolan? Har du barn i grundskolan? Hjälp oss att kartlägga hur teknikundervisningen fungerar genom att svara på tre frågor.

 

  1. Är teknik ett eget ämne på ditt/ditt barns schema?
  2. Är din/ditt barns lärare behörig i teknik?
  3. Har teknikundervisningen ökat ditt/ditt barns intresse för teknik?

     

Skicka dina svar till:

teknikiskolan@nyteknik.se

(Ange årskurs, skola och ort. Uppgifterna behandlas anonymt)