Digitalisering

Björklund: Därför rasar Sverige

Stockholm (TT). Sverige rasar fortare än något annat land i den stora Pisa-rapporten om kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Kommunerna klarar inte av att driva skolor, enligt utbildningsministern.

Publicerad

I matematik som är årets huvudämne har resultatet rasat, men de svenska eleverna har också tappat stort i läsförståelse och naturvetenskap. Sverige ligger nu för första gången under OECD-genomsnittet i alla tre ämnen.

Inget annat land av 33 i undersökningen har fallit lika mycket som Sverige.

Utbildningsminister Jan Björklund säger på en pressträff att den svenska trenden är allvarlig, men att "den var förväntad". Han anser att ansvaret för resultatet är delat:

– Kommunaliseringen har varit ett misslyckande. Att lyfta resultaten kräver en kompetens som de 290 kommunerna inte har, säger Jan Björklund.

Nu ska ett skolforskningsinstitut inrättas, lett av Skolverkets förre chef Per Thullberg.

– Det finns en rad reformer som verkligen gör resultat, enligt forskningens bedömningar, säger Thullberg och tar mål och nationella prov i årskurs 3 som exempel.

– Lärarnas ämnesbehörighet, didaktiska och pedagogiska förmåga är avgörande.

På Folkpartiets hemsida kastar Björklund en stor del av skulden på S-regeringar.

"Eleverna hade gått alla nio åren i grundskolan med de gamla läroplanerna och gamla betygen.|.|.|PISA 2012 är således inte en utvärdering av den nya skolpolitiken, utan spiken i kistan för den gamla".

– Vi är förvånade av djupet och bredden i nedgången. Det är en kraftig försämring och allvarligt, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Professor Ulf P Lundgren, en av grundarna av Pisa-undersökningen, ser två huvudförklaringar till Sveriges fall:

1. Lärarnas tid går mer och mer åt att administrera kontrollverktyg.

– Det kräver oerhört mycket arbete och det blir mindre tid för själva undervisningen, säger han.

2. Politisk misstro mot lärarna.

– Att det går så långt att politiker går in och diskuterar om man ska ha kateder- eller gruppundervisning. Man skulle aldrig göra något sådant med läkare. Intresset för att bli lärare minskar.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är djupt oroad:

– Sverige förlorar på alla fronter och vi befinner oss i ett allvarligt läge. Vi tappar både när det gäller de svagare och de högpresterande eleverna. Vi har sjunkit som sten.

Det andra lärarfacket, Lärarnas Riksförbund, kräver att staten tar över styrning och finansiering av skolan.

Hela 23 procent av de svenska eleverna är svaga läsare, det vill säga klarar bara att ta till sig och tolka de enklaste texter.

– En svag läsare har svårt att läsa läroböcker på gymnasiet. De har också svårt att ta till sig informationstäta webbsidor, säger Ulf Fredriksson, docent i pedagogik och vetenskaplig ledare för Pisas svenska läsförståelsedel.

Han konstaterar att utvecklingen med allt fler svaga läsare kan ha påverkat resultaten i matematik och naturvetenskap.

Andelen elever som har utländsk bakgrund och alltså behärskar svenska sämre har ökat från 12 till 15 procent, men det förändrar bara resultatet marginellt, enligt Skolverket. Pojkar är längre under snittet än flickorna.

Shanghai är den stora totalvinnaren - så överlägset att skillnaden mot övriga i undersökningen motsvarar tre extra skolår, enligt OECD:s uppskattning.