Bygg

Bisfenol-larm inför infodring

Det blir allt vanligare att renovera rörledningar med relining-metoden. Men nu varnar Svenskt Vatten för metoden på grund av det farliga ämnet bisfenol A.

Publicerad

Vid relining fodrar man ledningarna invändigt med epoxiplast, som innehåller det hormonstörande ämnet bisfenol A. Sedan i våras är ämnet förbjudet i nappflaskor, men nu befarar Svenskt Vatten att det byggs in i fastigheternas dricksvattenledningar.

– Eftersom hälsoriskerna med att belägga dricksvattenledningar med epoxiplast inte är tillräckligt kartlagda avråder Svenskt Vatten från att använda sådana renoveringsmetoder, säger Johanna Lindgren, branschföreträdare på Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

Enligt Svenskt Vatten används relining med epoxiplast allt oftare i dricksvattenledningar i stället för stambyte, även om metoden än så länge är mycket ovanlig i kommunala dricksvattenledningar.

Medlemmarna i Svenskt Vatten, landets kommunala vattentjänstföretag, ansvarar för vattenkvaliteten fram till förbindelsepunkten till fastigheten. Därefter är vattnet fastighetsägarens ansvar.

– Vattentjänstföretagen har inte kontroll över vilket material som dricksvattnet kommer i kontakt med i fastigheterna, säger Johanna Lindgren.

Enligt Svenskt Vatten finns det nu en stor efterfrågan både från vattentjänstföretagen och byggbranschen att riskerna med relining utreds och kartläggs så att anvisningar kan tas fram och hälsorisker undvikas.

Svenskt Vatten pekar också på att det är en allvarlig brist att det inte finns någon myndighet i Sverige som ansvarar för att godkänna material som kommer i kontakt med dricksvatten.