Populärteknik

Bionisk spenat ska upptäcka landminor

Spenat kan användas till mycket. Foto: Alamy
Spenat kan användas till mycket. Foto: Alamy

Med hjälp av nanoteknik kommer vanliga spenatplantor kunna bli ett effektivt medel för att kunna hitta och oskadliggöra landminor och andra typer av bomber.

Publicerad

Spenat är inte bara nyttig – i framtiden kan växten faktiskt komma att få en roll i kampen för att radda fler liv i krigszoner.

Forskare vid MIT i USA har nämligen utvecklat en metod som gör det möjligt att bädda in nanotuber av kol i bladen på spenatplantor. Nanotuberna innehåller ett fluorescerande ämne som återsänder ljus när det finns explosiva nitroföreningar i närheten.

I korthet funkar tekniken på följande sätt: Plantorna suger upp vätska från jorden, vilken sedan når nanotuberna i bladen. Plantorna blir sedan belysta med laserljus, och en infraröd kamera läser av värmemönster i ljuset som de fluorescerande nanotuberna återsänder.

Genom att analysera värmemönstret kan forskare sedan se om spenatbladen har upptäckt att det ligger explosivt material – som exempelvis landminor – nedgrävda i marken.

MIT-forskare har också gått ett steg längre och kopplat på en Raspberry Pi-dator till systemet. Mikrodatorn kan sedan skicka ut ett automatiskt varningsmeddelande när explosivt material har hittats.

Lösningen är knappast det mest effektiva sättet att hitta minor, men visar hur växter kan få helt nya användningsområden med hjälp av nanoteknik.