Innovation

Biomedicum samlar experimentell forskning

Nu börjar inflyttningen till Biomedicum i Solna. Fem av KI:s institutioner samlas under ett tak. Foto: Akademiska Hus
Nu börjar inflyttningen till Biomedicum i Solna. Fem av KI:s institutioner samlas under ett tak. Foto: Akademiska Hus
Inuti Biomedicum finns en stor ljusgård. Foto: Ania Obminska
Inuti Biomedicum finns en stor ljusgård. Foto: Ania Obminska
Biomedicum är 11 våningar hög. Foto: Ania Obminska
Biomedicum är 11 våningar hög. Foto: Ania Obminska
Inredningen i Biomedicum ska vara lätt att förändra och anpassa. Foto: Ania Obminska
Inredningen i Biomedicum ska vara lätt att förändra och anpassa. Foto: Ania Obminska
Labb i nya Biomedicum. Foto: Ania Obminska
Labb i nya Biomedicum. Foto: Ania Obminska
I Biomedicum finns tre matsalar för medhavd mat, med plats för 140– 145 personer. Foto: Ania Obminska
I Biomedicum finns tre matsalar för medhavd mat, med plats för 140– 145 personer. Foto: Ania Obminska
Vid varje kontorsplats på Biomedicum finns personliga skåp som öppnas med hjälp av passerkortet. Foto: Ania Obminska
Vid varje kontorsplats på Biomedicum finns personliga skåp som öppnas med hjälp av passerkortet. Foto: Ania Obminska
Utanför Biomedicums labbkvarter finns informella mötesrum med kaffeautomat. Väggen pryds av växter. Foto: Ania Obminska
Utanför Biomedicums labbkvarter finns informella mötesrum med kaffeautomat. Väggen pryds av växter. Foto: Ania Obminska
Fem KI-institutioner flyttar in i nya Biomedicum. Foto: Ania Obminska
Fem KI-institutioner flyttar in i nya Biomedicum. Foto: Ania Obminska
Trapphusen i Biomedicum pryds av handblåst glas från Böhmen. Foto: Ania Obminska
Trapphusen i Biomedicum pryds av handblåst glas från Böhmen. Foto: Ania Obminska
Trapphusen i Biomedicum pryds av handblåst glas från Böhmen. Foto: Ania Obminska
Trapphusen i Biomedicum pryds av handblåst glas från Böhmen. Foto: Ania Obminska

Fem av KI:s institutioner flyttar nu in i nybyggda Biomedicum i Solna. Huvuddelen av institutets experimentella forskning samlas därmed under ett och samma tak.

Publicerad

Till en början är det drygt 1 200 anställda på Karolinska institutet som flyttar in i Biomedicum, där fokus kommer att ligga på laborativ medicinsk forskning. Närheten till Karolinska sjukhuset och den kliniska forskningen är viktig. Biomedicum ska bli en forskningsmiljö som främjar samverkan och forskning över vetenskapliga gränser, och bidra till att korta vägen mellan grundforskning, kliniska studier och praktisk tillämpning, berättar Karin Dahlman-Wright, prorektor KI.

– Den kliniska forskare som vill komma närmare den experimentella forskningen kan gå in i det här huset och uppsöka och träffa någon som de kan jobba med i stället för att behöva gå runt i ganska många byggnader. Det tror jag är en stor fördel. Det är samma sak med den kliniska forskningen, den samlas ju också. Att det blir mer koncentrerat ökar chansen att hitta rätt, säger hon.

Karin Dahlman Wright menar att närheten mellan verksamheterna kommer att skapa unika möjligheter att identifiera medicinska behov och sedan återföra resultaten av forskningen, till nytta för individen och samhället.

Biomedicum kan ge plats för fler institutioner

Biomedicum sägs bli en av Europas största forskningsanläggningar i sitt slag. Byggnaden är 11 våningar hög, 65 000 kvadratmeter stor och ska kunna rymma åtminstone 1 600 forskare och annan personal. Med tiden kan fler institutioner än de första fem flytta in. Framför allt finns här laboratorier, men även kontor, garage, hörsalar och en stor ljusgård med gröna växter.

Under en rundtur i lokalerna får vi bland annat se de stora labbsalarna, där Tommy Stjernfeldt, projektledare på Akademiska hus, berättar att två forskare ska kunna sitta "rygg i rygg mot varandra, och någon ska kunna passera med en bricka emellan". Inredningen ska vara enkel att anpassa för förändrade behov.

I Biomedicum finns både cellkontor och delade kontorsutrymmen. Vid varje kontorsplats finns personliga skåp som öppnas med passerkortet. I utrymmena utanför labbkvarteren finns informella mötesrum, kaffeautomat och växtväggar. Trapphusen pryds av handblåst glas från Böhmen.

Prislappen: 2 miljarder kronor

Bygget har kostat ungefär två miljarder kronor. Det är en investering som kommer att innebära högre hyror för dem som flyttar in. I mars i år berättade Vetenskapsradion att hyrorna i Biomedicum kan bli så höga att forskningsprojekt som redan i dag har svårt att få ekonomin att gå ihop kan behöva läggas ner. Efter att detta blev känt beslutade Karolinska institutets ledning att skjuta till extra pengar under 2018. Ledningen ska också titta närmare på hur hyrorna kan bli mer rimliga från och med nästa år.

Att hyrorna skulle höjas var känt från början, berättar Lennart Ilke, fastighetsdirektör på KI. Men Biomedicum blev billigare än vad den ursprungliga prognosen visade, säger han. Årshyran kommer därmed att bli drygt 10 procent billigare varje år.

– Det är en jättesatsning som KI nu gör och då blir hyrorna högre. Internhyran har vi gradvis trappat upp i förväg, i stället för att göra en plötslig höjning med kanske 25 eller 30 procent, för att komma upp till rätt nivå. Vi kommer ändå att ha röda siffror från 2018 och fram till år 2025, men byggnaden har blivit drygt 20 miljoner kronor billigare per år, säger Lennart Ilke. Det gör att vi kommer i balans snabbare.

Karolinska institutet hyr lokalerna av Akademiska hus för strax under 4 000 kronor per kvadratmeter. Till detta tillkommer kostnader för sådant som värme, kyla och el.

I internhyran gör man skillnad på labblokaler och övriga lokaler, eftersom laboratorier kostar mer att bygga. Kontors- och labbinredning betalas inte via internhyran. Denna finansieras i stället via avsättningar på central nivå. Sedan köper institutionerna också in forskningsutrustning, vilket kräver ytterligare medel. I Biomedicum ska det dock finnas större möjligheter att sambruka dyr utrustning än tidigare, berättar Lennart Ilke.

Fem institutioner till nya Biomedicum

Akademiska hus började bygga Biomedicum år 2013. Nu står det klart, mellan Aula Medica och Widerströmska huset i Solna. Fem av Karolinska institutets institutioner ska flytta in, med start den 3 april: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, institutionen för fysiologi och farmakologi, institutionen för neurovetenskap samt institutionen för cell- och molekylärbiologi. Byggnaden kommer att få en fysisk förbindelsegång över Solnavägen till Bioclinicum.