Innovation

Beslut i dag om strålning från ESS

I dag väntas Strålsäkerhetsmyndigheten besluta om forskningsanläggningen ESS i Lund ska få bedriva verksamhet med joniserande strålning.

Publicerad

European Spallation Source (ESS) ska preliminärt börja byggas i höst. Ett tillstånd är nödvändigt eftersom radioaktivitet kommer att uppstå på flera ställen i anläggningen: I den nästan 600 meter långa acceleratortunneln när målmaterialet av volfram bombarderas med protoner och när provet som ska undersökas träffas av neutroner.

Omgivningen kommer att skyddas från strålningen av betongväggarna runt den nedgrävda tunneln och av den omgivande jorden.

ESS kommer också att ge ifrån sig ett radioaktivt avfall som måste förvaras säkert i minst hundra år, främst i form av utbytta delar från anläggningen.