Digitalisering

Besked om svensk datalagring dröjer

Det dröjer innan vi får veta om den svenska datalagringen strider mot EU-rätten.

Publicerad

Kammarrätten har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen innan den tar ställning. När EU-domstolen förra året förklarade att datalagringsdirektivet strider mot EU-rätten, upphörde Tele2 med att lagra uppgifter. Post- och telestyrelsen (PTS) krävde då att Tele2 skulle fortsätta med lagringen, vilket Tele2 överklagade.

Frågan ligger nu hos kammarrätten, som alltså vill veta om EU-domstolen anser att det svenska kravet på att fortsätta lagra datauppgifter strider mot EU-rätten. Den svenska regeringen anser att den svenska lagstiftningen inte berörs av EU-domstolens beslut förra året, och en utredare kom nyligen fram till samma sak. Ett förhandsavgörande från EU-domstolen brukar ta ett år.