Digitalisering

Besked från PTS: Krävs 4 nya miljarder för bredbandsutbyggnad

Foto: Pixabay, fri användning
Foto: Pixabay, fri användning

Det behövs ytterligare fyra miljarder kronor i statligt stöd under 2016 och 2017 för att möta den stora efterfrågan på att bygga ut bredband på landsbygden, enligt Post- och telestyrelsen (PTS).

Publicerad

Beskedet kom från PTS inför kommande budgetbeslut, skriver Lantbrukets affärstidning (ATL).

– PTS har fått information från alla länsstyrelser i landet och det är nu vår bedömning att det behövs ytterligare uppemot fyra miljarder kronor i statligt stöd till bredbandsutbyggnaden på landsbygden för att klara efterfrågan, säger Andreas Wigren, analytiker i PTS, till ATL.

Enligt tidigare beslut finns 3,25 miljarder kronor avsatta för statligt bredbandsstöd under perioden 2014-2020, så det nya beskedet innebär en dramatisk ökning.

Bidragsdelen omfattar 40 till 70 procent av den totala kostnaden, beroende på län - resten förväntas privatpersoner och företag stå för i medfinansiering.

Intresset för att ansöka om bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet har ökat kraftigt; från några hundra förra året handlar det i dag om totalt 950 projektansökningar som håller på att behandlas. Som Ny Teknik tidigare har berättar har hela programmet försenats kraftigt, bland annat på grund av förändrade villkor för stödet och ett nytt it-system hos Jordbruksverket som inte har fungerat som det ska. På grund av förseningarna beslutade regeringen nyligen att höja det belopp som kan betalas ut i förskott till bredbandsprojekt, från 250 000 kronor till maximalt en miljon kronor. De första utbetalningarna väntas ske i maj.