Miljö

Bekämpningsmedel i skånskt grundvatten

Foto: Hasse Holmberg / TT
Foto: Hasse Holmberg / TT

Rester av bekämpningsmedel har hittats i 22 av 27 undersökta vattentäkter i Skåne. I tre av dem överskred halterna riktvärdet.

Publicerad

Det rapporterar P4 Kristianstad.

– Det ska inte finnas där. Vi hittar medel som redan är förbjudna, så kallat gamla synder, men vi hittar också medel som är tillåtna i dag, säger Anna-Karin Rasmussen, vattenhandläggare på länsstyrelsen, till radion.

Rester av bekämpningsmedel som är tillåtna i dag hittades i elva av de undersökta vattentäkterna. Ett sådant är bentazon, som används mot örtogräs i odling av främst av ärtor, åkerbönor och majs.

Läs mer:

I Kristianstads kommunala vattentäkt används ett kolfilter som stoppar bentazonresterna från att gå vidare till kranvattnet, men Bengt Olsson, teknisk chef i Kristianstad, anser ändå att det är problematiskt att det hittas i grundvattnet.

– Det är lättflyktigt och det bästa vore om medlet slutade användas, säger han till radion.