Innovation

Behandlad sand kan göra dagvatten drickbart

Foto: Robert Lawton
Foto: Robert Lawton

Vid UC Berkeley har man utvecklat en beläggning som låter sand bryta ned föroreningar i vatten. Tekniken ger hopp om att dagvatten ska kunna bli drickbart.

Publicerad

Sand behöver lång tid på sig för att filtrera bort föroreningar i vatten, men nu tittar Berkeley-forskare på en lösning som kan snabba på processen rejält. De har utvecklat en mineralbeläggning för sandkornen som vid kontakt med vatten bryter ner en rad föroreningar. Nu är förhoppningen att tekniken ska kunna förvandla dagvatten till en resurs som kan drickas.

– Det sätt som vi i dag behandlar dagvatten på, inte minst i Kalifornien, är snett. Vi ser på det som en förorening när vi istället borde betrakta det som en lösning. Vi har utvecklat en teknik som kan ta bort föroreningar innan de hamnar i vårt dricksvatten, på ett passivt och billigt sätt – utan stora ingrepp, genom att använda naturligt förekommande mineral, säger  
Joseph Charbonnet, civilingenjörsstudent på UC Berkeley i ett pressmeddelande.

Forskarna blandade vanlig sand med två former av mangan, som reagerar med syre och bildar manganoxid. Den ofarliga mineralen binder bland annat bekämpningsmedel, och en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A, även kallat BPA, är och ett hormonstörande ämne. Sanden bryter ner kemikalierna i mindre beståndsdelar vilket gör dem mindre hälsofarliga och lättare att ta hand om för naturen.

Berkeley testade att låta simulerat dagvatten innehållande en liten mängd Bisfenol A passera genom pelare fyllda med sanden. Inledningsvis filtrerades nästan all BPA bort, men effekten avtog med tiden. Manganoxiden kunde dock ”laddas om” genom att man tvättade sanden i en lösning innehållande en låg klorhalt. Det återgav kornen sin fulla effekt.

– Om du måste komma in varje år och gräva upp och ersätta den här sanden så är detta väldigt arbetskrävande. Så för att göra det användbart för de i en kommun som vill satsa på tekniken så är det viktigt att den kan regenereras på plats, säger Charbonnet.

Som det tolfte vanligaste grundämnet i jordskorpan finns det i medeltal 1 kilo mangan per ton sten, och forskaren konstaterar att du förmodligen har lite manganoxid på din ska just nu.

– Att manganoxider har de här väldigt intressanta egenskaperna är något som jordforskare identifierade redan för 30-40 år sedan, men vi är en av de första grupperna som använder det i bearbetad form för att låsa upp den här vattenkällan, säger Charbonnet.