Bäst och sämst på återvinning

2013-12-17 05:30  
Inom gruvindustrin återvinns enbart åtta procent av avfallet. Foto: Mikael Wallerstedt

Gruvindustrin är bäst på återvinning, räknat i vikt. Men sämst räknat i andel av avfallet. Ny Teknik reder ut hur bra industrin är på materialåtervinning med hjälp av Jan-Olov Sundqvist, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet med 40 år i branschen.

Gruvindustrin återvinner 6,75 miljoner ton avfall i form av gråberg och anrikningssand varje år. Det låter mycket men är bara åtta procent av branschens 89 miljoner ton avfall.

40 miljoner ton till skulle kunna återvinnas som konstruktionsmaterial – om det inte befann sig på hundratals mils avstånd från lämpliga platser.

Hur är återvinningsläget i resten av industrin, Jan-Olov Sundqvist?

– Livsmedel, papper, pappersmassa och metall är branscher som ligger bra till. De har under lång tid arbetat målmedvetet för att utveckla sin avfallshantering, och det är bara små mängder som inte utnyttjas i dag.

Vilka är dåliga?

– Byggsektorn borde skärpa sig. Av 9,5 miljoner ton avfall årligen går bara 2 miljoner ton till återvinning. Det krävs bättre disciplin, att man sorterar bättre och sorterar för återvinning.

– Rena massor som ren jord och sand, betong och tegel kan återvinnas som fyllnadsmaterial, men det är billigare att lägga på tipp. Och den byggare som ska fylla igen en grop vet inte att ett annat bygge just grävt ett hål. Men branschen är på väg att utveckla system som ska hålla reda på de här massorna.

– Även från tjänstesektorn, där bland annat handel, sjukhus och försvar ingår, kommer stora mängder blandat avfall som bränns eller deponeras.

Var finns den största potentialen?

– Sett till material så är det plast. Den totala plaståtervinningen är bara 15–20 procent. Inom sjukvården och byggsektorn finns stora mängder plast som borde gå att återvinna. Bilindustrin och handeln är också stora alstrare av plastavfall som inte återvinns.

Vad är lättast/svårast att återvinna?

– Inget är egentligen svårt. Men en del är dyrt, till exempel plast. Ren plast är bara att smälta ner och göra nya produkter av. Men plasten måste separeras och rensas från föroreningar. Och det blir kostsamt.

Sker någon teknikutveckling inom materialåtervinning?

– Ja, hela tiden. Exempelvis analysmetoder för mekanisk separering så att olika plaster kan skiljas åt. Eller något så simpelt som malningsutrustning för att kunna bearbeta olika material lättare. Det sker mycket forskning och utveckling inom pyrolys, dels för att separera elektronikskrot, dels för att bryta ner polymerer i blandad plast till monomerer, som kan bli ny plast.

Eddie Pröckl

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer