Digitalisering

Bara en av tre tekniklärare behöriga

Foto: TT
Foto: TT

Teknikämnet hamnar i botten i en ny granskning från Skolverket över behöriga lärare i grundskolan. Knappt en av tre lärare i teknik har behörighet att undervisa i ämnet.

Publicerad

Bara ämnet svenska som andraspråk har en större andel obehöriga lärare inom grundskolan visar Skolverkets granskning.

Totalt saknar 68 procent av tekniklärarna behörighet. Och det är ingen större skillnad mellan kommunala och fristående skolor. Störst är bristen i norra Sverige.

Ny Teknik har tidigare rapporterat om att just teknikämnet behandlas styvmoderligt i skolan. I slutet av maj i år visade en granskning av Skolinspektionen bland annat att:

Teknik ofta saknas på scheman och i timplaner, trots att det är ett eget ämne.

Elevernas intresse minskar från femte till nionde klass, allra mest bland flickor.

Undervisningsmaterial och utrustning saknas, framförallt i de högre årskurserna.

I de skolor som ingick i Skolinspektionens granskning var varannan tekniklärare obehörig. Den nya rapporten från Skolinspektionen visar alltså att situationen är värre än så.

Framtiden ser inte heller särskilt ljus ut.

Teknikämnet tillhör de ämnen i Skolverkets granskning som har minst behöriga lärare under 30 år. Intresset för att läsa till tekniklärare är också lågt.

När Ny Teknik till exempel besökte KTH:s lärarutbildning i februari i år bestod klassen av tre elever.

Totalt när alla ämnen räknas in, saknar var femte lärare examen.

– Det behövs en nationell handlingsplan för läraryrket och det brådskar. Kommande stora pensionsavgångar, lågt intresse för läraryrket och utbrett missnöje bland lärare kräver satsningar och förändringar. Svensk skola står och faller med tillgången till kompetenta lärare, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Hur ser det ut i din kommun? Sök i Skolverkets databas här. 

Teknik i skolan

  • Teknik var före 1980 endast ett tillvalsämne. Sedan ingick det i NO. 1994 blev teknik ett eget ämne med egen kursplan i den svenska grundskolan.
  • Syftet är bland annat att utveckla elevernas tekniska kunnande och intresse för teknik.
  • I den nya läroplanen finns mål som eleverna ska ha uppnått i årskurs, 3, 6 och 9.
  • Alla elever får ett särkilt betyg i teknik från och med årskurs 6.