Säkerhet

Bahnhof-striden om datalagring prövas i kammarrätten

Frågan om huruvida bredbandsleverantören Bahnhof behöver lämna över information om sina användare till polisen kommer att prövas igen.

Publicerad

Kammarrätten i Stockholm meddelar prövningstillstånd.

Tvisten uppstod när Bahnhof sade nej till polisen när de begärde ut information om deras abonnenter. Med informationen kan polisen koppla ett IP-nummer till en abonnent, vilket gör att de kan koppla aktivitet på nätet till en specifik person.

Polisen anmälde saken till Post- och telestyrelsen, som förelade Bahnhof att lämna ut uppgifterna eller betala ett flermiljonbelopp i vite.

Bahnhof anser att det är en integritetsfråga, men förvaltningsrätten lade mindre vikt vid det i sin dom i januari. Den ansåg ”att de brottsbekämpande myndigheternas behov av att få tillgång till de i målet aktuella uppgifterna väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som ett utlämnade innebär”.

De här protesterar mot datalagringen

Det här är remissinstanserna som varnar för att utredarens förslag kan strida mot EU-rätten:

Bahnhof, BCC, Civil Rights Defenders, Colt, Com Hem, Datainspektionen, Dataskydd.net, DFRI, Göteborgs universitet, Tre, Hovrätten för Övre Norrland, Internetstiftelsen i Sverige, IT- och Telekomföretagen, Journalistförbundet, Kammarrätten i Göteborg, Rise, Stadsnätsföreningen, Stockholms universitet, Svea hovrätt, Tele2, Telia och Umeå universitet.