Miljö

Avtal om radioaktivt ESS-avfall klart

Forskningsanläggningen ESS i Lund. Illustration: ESS / Henning Larsen Architects
Forskningsanläggningen ESS i Lund. Illustration: ESS / Henning Larsen Architects

Nu är det klart hur det radioaktiva avfallet från forskningsanläggningen ESS i Lund ska hanteras.

Publicerad

Totalt handlar det om 2 500 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall, inklusive rivningsresterna när anläggningen efter 40 år har tjänat ut.

– Det är jätteskönt. Vi har haft en tuff sits på ESS, eftersom vi måste ha ett avtal för att få tillstånd att starta anläggningen, säger Peter Jacobsson, ansvarig för miljö och säkerhet på ESS.

Men egentligen är det inte några konstigheter: Sverige är värdland för ESS och Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har redan statens uppdrag att ta hand om radioaktivt avfall. Det som tagit tid är att beräkna hur stora avfallsvolymer det blir och vad ESS ska betala. Det nu överenskomna priset hålls hemligt.

Ungefär 95 procent av avfallet från ESS kommer att vara kortlivat.

– Det är låg- och medelaktivt avfall som är relativt enkelt att transportera på allmänna vägar utan så mycket skyddsåtgärder. Typiskt lågaktivt avfall är kläder som man har på sig när man arbetar inom kontrollerat område. Det kan också vara alla de prover vi kommer att ta hand om och metalldelar från acceleratorn, säger Peter Jacobsson.

Läs mer:

Det kortlivade avfallet behöver slutförvaras i 30 år. De resterande fem procenten är långlivat avfall, som behöver förvaras i cirka 300 år.

Antingen kommer SKB att placera ESS-avfallet i ett befintligt förvar i Forsmark, eller i ett nytt slutförvar som SKB sedan tidigare planerar för.

– Vi är vana vid att ta hand om avfall från sjukvården och industrin och det här avfallet har stora likheter med det, säger SKB:s vd Christopher Eckerberg.

TT: Bedömer ni själva att ni har material som skulle vara åtråvärt för terrorister?

– Nej, jag kan inte se att vi har material som är åtråvärt för terrorister, säger Peter Jacobsson.

TT: Finns det fog för den oro som funnits bland vissa lundabor?

– Det finns inte fog för oro över att vi skapar stora mängder radioaktivt avfall eller mycket strålning. Det som jag personligen tycker att vi ska ha störst fokus på är att man kan säkerställa att inte små mängder aktivt material kommer ut, säger Peter Jacobsson.

Han syftar på de prover som kommer att hanteras av de upp till 3|000 forskare som årligen kommer att besöka Lund för att använda anläggningen.

– Var och en av dem måste följa reglerna. Och gör de inte det, så måste de fångas upp. De ska inte kunna ta med sig något i rockfickan.

Gilla Ny Teknik på Facebook!