Digitalisering

Avlyssningsdomstol får tillgång till teletrafiken

Camilla Lindberg
Camilla Lindberg

FRA kommer inte att få tillgång till "samverkanspunkter" i kabelnäten för att hämta trafik i avlyssningssyfte. Den funktionen kommer att ligga på den föreslagna specialdomstolen. Domstolen ska hämta ut de trafikstråk som FRA får tillstånd att lyssna på. Det uppger Camilla Lindberg, riksdagsledamot för fp, för Ny Teknik .

Publicerad

Många detaljer kring de tillägg till signalspaningslagen som presenterades i torsdags är fortfarande oklara.

Bland annat ändras de tekniska förutsättningarna för hur FRA, Försvarets radioanstalt, får tillgång till kommunikation som löper i kabel, i syfte att skaffa försvarsunderrättelser.

- Vi vet inte i dag exakt hur allt kommer att se ut tekniskt. Detta ska beredas nu i höst, säger Mikael Östlund, pressekreterare hos försvarsminister Sten Tolgfors.

Men Camilla Lindberg, fp, säger till Ny Teknik att uppgörelsen mellan de borgerliga riksdagsledamöterna i går innebär en rad ändringar.

Enligt den nu antagna lagen ska tele- och internetoperatörerna lämna eller spegla trafik vid så kallade samverkanspunkter, eller knutpunkter i telekomnäten, av vilka Stockholm är den största.

Ett av de nya tilläggen innebär att FRA bara får lyssna på de avgränsade trafikstråk som den nya specialdomstolen bestämmer.

- Den överenskommelse vi gjort innebär att FRA inte kommer att ha någon som helst kontakt med samverkanspunkterna, eftersom det är viktigt att det blir minsta möjliga trafik och rätt trafik, säger Camilla Lindberg.

I stället föreslås specialdomstolen, som förutom domare och jurister även får egna tekniker , att bli den myndighet som får tillgång till samverkanspunkterna.

Teknikerna ska välja ut de trafikströmmar som domstolen gett FRA får tillstånd att lyssna på. Därefter ska den levereras till FRA, uppger hon.

Det finns ett 20-tal samverkanspunkter i näten. Kan inte detta tillvägagångssätt vara tidskrävande och utgöra ett problem vid akuta kriser, som vid en omfattande terroristattack eller väpnad attack mot svenskar i utlandet?

- Nej, det tror vi inte, det kan gå snabbt. Man vet ofta i förväg vilka stråk som är intressanta att lyssna på. Men alla detaljer i detta är inte klara, säger Camilla Lindberg.

Ett annat tillägg innebär att varken Säpo eller andra myndigheter - utöver regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten - ska kunna beställa signalspaning från FRA. Hur de ändå ska få tillgång till underrättelseinformation ska nu utredas.

Enligt Mikael Östlund kan en proposition med den 15 aviserade tilläggen presenteras först någon gång efter årsskiftet.

- Det kommer att bli en rejäl remissrunda, säger han.