Digitalisering

Automatisk bevakning av svenska gränsen ska stoppa stöldligor

Regeringen och justitieminister Morgan Johansson (S) vill införa gränsnära kontroller för att bättre bekämpa internationella stöldligor. Förslaget finns med i ett åtgärdspaket mot gränsöverskridande brottslighet som presenterades på onsdagen. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Regeringen och justitieminister Morgan Johansson (S) vill införa gränsnära kontroller för att bättre bekämpa internationella stöldligor. Förslaget finns med i ett åtgärdspaket mot gränsöverskridande brottslighet som presenterades på onsdagen. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Utländska stöldligor ska stoppas med hårdare straff, insatser mot utförsel av stöldgods och fler kontroller nära gränsen.

Publicerad

Justitieminister Morgan Johansson (S) presenterade på onsdagen ett åtgärdspaket mot de ligor som härjar i Sverige.

Han beskriver dem som ett stort problem.

– Vi vet av polisens underrättelseverksamhet att de inriktar sig på länder som Tyskland, Storbritannien och Sverige, säger Johansson.

De flesta ligor har sina baser i Litauen, Rumänien, Polen och Georgien.

Paketet innehåller sju olika typer av insatser, varav flera är kända sedan tidigare.

Som tidigare aviserats ska nu en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, utredas. Minimistraffet för stölder som utförs genom inbrott ska vara ett års fängelse jämfört med sex månader i dag. Det innebär också att det blir lättare att utvisa den dömde.

Utredaren ska även föreslå skärpta lagar mot systematiska stölder, liksom en kriminalisering av försök och förberedelse till häleri.

Utredaren ska också titta på frågan om tillträdesförbud till butiker för de som vid upprepade tillfällen stulit i butiken.

En annan typ av åtgärd handlar om att fler dömda ska avtjäna sina straff i hemländerna. Justitieministern tror att det kan verka avskräckande.

– Vi tar dig, vi dömer dig, vi skickar hem dig, säger Johansson.

Han uppger dessutom att svenska fängelseplatser behövs för "svenska bovar".

Kriminalvården får nu i uppdrag att effektivisera arbetet för att utländska brottslingar ska överföras till sina hemländers fängelser. Ett ökat sådant samarbete med Rumänien och Litauen står närmast på tur.

När det gäller Rumänien har dålig standard på rumänska fängelser hittills förhindrat överföring av fångar.

Regeringen vill också göra det svårare att föra ut stöldgods ur Sverige. Polis, tull och kustbevakning får i uppdrag att till sommaren ta fram förslag på hur de kan förbättra sina insatser och sitt samarbete på det området. Dessutom ska lagen ändras så att kustbevakning får större möjligheter att bistå polisen, oavsett vad det handlar om för brott.

– Det kan innebära att de till exempel kan stoppa fartyg med stöldgods, säger Morgan Johansson.

Polisen får också två månader på sig att lämna förslag på hur kontrollerna vid gränserna ska kunna stärkas.

Morgan Johansson ser framför sig att man sätter upp automatisk kamerabevakning med nummerplåtsavläsning och fordonsavkänning i gränsområdena. På så sätt ska misstänkta fordon upptäckas i tid och stoppas i det gränsnära området.

– Vi tror att det skulle innebära en väsentlig ökning av de brottsbekämpande myndigheternas förmåga att upptäcka ligorna, säger Johansson.

Förebilden är Nederländerna, där polisen använder sig av gränsnära kontroller. Johansson utesluter inte att sådana metoder kräver mer resurser, investeringar i teknik och kanske lagändringar.

Regeringen vill också utöka det internationella polissamarbetet för att komma åt de internationella stöldligorna. Till exempel har Rumänien erbjudit sig att skicka rumänsk polis till Sverige så att svensk polis ska få snabb tillgång till information om rumänska ligor.