Digitalisering

Åtta trender som oroar cyberproffsen

Tekniken kan förändra vårt samhälle och omkullkasta industrier. Här är åtta trender som den amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten oroar sig mest för just nu.

Publicerad

Den amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten US-Cert har anlitat forskare vid Carnegie Mellon för att skriva en framtidsrapport. Uppdraget: att lista den nya teknik som utgör de största riskerna de kommande åren.

Blockkedjan är ett exempel som står lite vid sidan av de andra – som alla mer eller mindre kan länkas till sakernas internet och/eller artificiell intelligens.

Blockkedjan

Med ett löfte om att bli den sortens säkra mellanhand vi idag förknippar med exempelvis banker står mycket på spel för tekniken. Blockkedjan är en distribuerad och decentraliserad databas vars förespråkare hävdar kan ersätta fysiska värdehandlingar eller dokument med känslig information.

Men det kommer bara att ske om folk litar på att tekniken är säker. Som de många stölderna av bitcoin – en valuta som existerar tack vare blockkedjetekniken – visat är så inte fallet, än så länge.

Intelligenta transportsystem

Städerna ska bli smarta och de som tidigare tillverkat fordon kallar sig nu maas-leverantörer. Maas står för mobility as a service, eller mobilitet som tjänst.

Intelligenta transportsystem är en del av det här ekosystemet: en övergripande infrastruktur där data från fordon, digital skyltning, stoppljus och aktuella händelser ger en realtidsvy för både trafikledning och trafikanter. Förutom pressande frågor kring den enskildes integritet blir det för en illasinnad aktör möjligt att skapa kaos snarare än ordning.

Få svar på alla dina frågor om Industrial Internet of things på Ny Tekniks event, läs mer här!

Meshnätverk och sakernas internet

Meshnätverk kan översättas till finmaskigt nätverk. Uttrycket kommer sig både av att fler prylar kopplas upp och att det blir vanligare med fler accesspunkter för att sprida eller decentralisera nätverket. Fler uppkopplade enheter innebär fler angreppspunkter, något som dessutom förvärras av tillverkarna konkurrerar med olika kommunikationsprotokoll. Carnegie-forskarna uppmanar till ökad standardisering.

Maskininlärning

Den snabba utvecklingen och den enorma potentialen – för både gott och ont – gör maskininlärningens och den artificiella intelligensens risker svåra att förutse och avgränsa. Forskarna har här valt det korta perspektivet där maskininlärningsalgoritmer kan manipuleras för att åsamka exempelvis ekonomisk eller personlig skada.

Robotkirurgi

Ju mer kritiskt ett system är, desto mer angeläget blir det att programkoden är felfri och att obehöriga inte kan få tillträde. Det här ställs på sin knivspets om en människa ligger under en robotstyrd skalpell. Oavsett om det rör sig om fjärrstyrd kirurgi (vilket är mest aktuellt i närtid) eller helt autonom kirurgi så kan ett intrång eller ett haveri få förödande konsekvenser.

Smarta byggnader

Behovsstyrd ventilation och belysning, förutseende underhåll och säkerhetssystem kan förbättra boende- eller arbetsmiljön och optimera förvaltningen. Men det kan också - precis som i exemplet med sakernas internet här ovan – manipuleras för att åsamka skada.

Smarta robotar

Robotar har länge arbetat i en skyddad zon där människor inte får vistas. Nu sker ett skifte där vi i allt större utsträckning kommer att börja jobba sida vid sida med robotar - samtidigt som de kopplas upp. ”Det är inte svårt att föreställa sig de finansiella, operationella och säkerhetsmässiga konsekvenserna av att stänga av eller ändra beteendet hos robotar i tillverkningsindustrin, hos leveransdrönare eller hos tjänste- eller militära robotar”, skriver forskarna.

Virtuella personliga assistenter

Google, Amazon, Apple och Microsoft – alla vill de erbjuda användaren en allt mer avancerad personlig assistent. Det kan vara via den smarta högtalaren i köket, eller via bilens instrumentpanel, eller via telefonen du alltid bär med dig. Men ju mer data du lämnar åt bolag, stora som små, desto större blir risken att den informationen används till profilering eller övervakning.