Innovation

Astronomer hittade 39 uråldriga jättegalaxer

Radioteleskopgruppen Alma, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array i Chile. Foto: 2019 Kohno et al
Radioteleskopgruppen Alma, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array i Chile. Foto: 2019 Kohno et al
Galaxerna är synliga för Alma-teleskopet (höger) med inte för Hubbleteleskopet (vänster). Foto: 2019 Wang et al.
Galaxerna är synliga för Alma-teleskopet (höger) med inte för Hubbleteleskopet (vänster). Foto: 2019 Wang et al.
Spitzerteleskopet. Foto: Nasa
Spitzerteleskopet. Foto: Nasa

De nyupptäckta jättarna omkullkastar dagens teorier om kosmos utveckling. De 39 galaxerna uppstod under de första två miljarder åren av universums historia.

Publicerad

University of Tokyos Institute of Astronomy använde att antal teleskop för att resa bakåt till universums barndom och se det osynliga. Bland annat infraröda rymdteleskopet Spitzer och radioteleskopgruppen Alma, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array i Chile.

De utnyttjade också Very Large Telescope, som i själva verket består av fyra samverkande teleskop på 8,2 meter placerade i formation vid Paranalobservatoriet i Chile. Tillsammans motsvarar spegelytan ett 16-metersteleskop.

Det gav utdelning. Astronomerna upptäckte 39 uråldriga jättegalaxer som tidigare var okända – och som omkullkastar dagens teorier om kosmos utveckling.

”De var tidigare osynliga för oss”

– Det här är första gången som en så stor population av jättegalaxer har bekräftats, med ursprung från de två första miljarder åren av universums totala livslängd på 13,7 miljarder år. De var tidigare osynliga för oss. De här uppgifterna står i konflikt med de nuvarande modellerna för periodens kosmiska utveckling, och kommer att hjälpa oss med detaljer som hittills har saknats, säger astronomen Tao Wang vid University of Tokyo i ett pressmeddelande.

Vid en tidpunkt var de nu upptäckta galaxerna de största i universum, men i dag är de så gamla att ljuset från dem är väldigt svagt. Universums expansion gör att det synliga ljuset sträcks ut, och så småningom blir det infrarött. Sträckningen kan avslöja hur långt bort ljuskällan ligger och därmed också åldern.

– Det var svårt att övertyga våra kollegor om att de här galaxerna var så gamla som vi anade. Våra initiala misstankar kring deras existens kom från Spitzerteleskopets infraröda data. Men Alma har skarpa ögon och avslöjade detaljer i submillimetervåglängd – den bästa våglängden för att kika igenom det damm som finns i det tidiga universumet. Det krävdes dock ytterligare data från det fantasifullt döpta Very Large Telescope i Chile för att verkligen bevisa att vi såg uråldriga jättegalaxer där ingen hade sett dem förut, säger Wang.

Ju större galax, desto större är det supermassiva svarta hål som ligger mitten. Det innebär att man också kan studera deras evolution, samt fördelningen av den mörka materia som är med och formar galaxerna.    

Wang konstaterar att det skulle vara en helt annan upplevelse att betrakta himlen inuti jättegalaxerna, där stjärnorna ligger mycket tätare än i Vintergatan. Man torde då se ett antal starkt lysande stjärnor, men på grund av den stora mängden damm skulle förmodligen mer avlägsna stjärnor vara osynliga – så de skarpa grannstjärnorna skulle sannolikt ligga mot en svart bakgrund.