Populärteknik

Asteroidhämtarna fick sina pengar

Nasa kan nu fortsätta med att planera för en astronautlandning på en asteroid. Foto: Nasa
Nasa kan nu fortsätta med att planera för en astronautlandning på en asteroid. Foto: Nasa

I den nya budgeten från Barack Obama finns 500 miljoner kronor avsatta för att påbörja arbetet med att fånga in en asteroid och flytta den till en bana runt månen.

Publicerad

Igår 10 april offentliggjorde president Barack Obama sin budgetplan för USA 2014 som nu ska behandlas i kongressen.

I den finns för nästa år motsvarande 500 miljoner avsatta för Nasas asteroidprojekt.

Att Nasa skulle få sina begärda pengar skrev NBC News tidigare i veckan och baserade då sina uppgifter på uttalanden från en senator och en anonym källa i presidentens administration.

I den nya budgetplanen sägs att Nasa ska använda pengarna för att utveckla teknik som gör det möjligt att fånga in en liten asteroid och förflytta den till månen där den ska placeras i en omloppsbana. Ett projekt som totalt kommer att kosta omkring sex miljarder kronor fram till 2021.

Erfarenheterna från det projektet ska sedan användas för att utveckla kapacitet för att i framtiden kunna flytta asteroider som kan vara en fara för jorden.

I budgetplanen sägs vidare att målsättningen är att landa astronauter på asteroiden vid månen för att  senare kunna uppfylla Obamas önskan om att 2025 kunna transportera människor till en större asteroid där de ska hämta hem mineraler till jorden.

Nasa uppmanas även att påskynda sitt arbete med att utveckla metoder för att upptäcka och beskriva asteroider som kan vara på väg att krocka med jorden.