Digitalisering

Assa Abloy satsar brett på mobilnycklar

Med Seos vill Assa Abloy ta på sig rollen att skicka krypterade nycklar till mobilen med hjälp av främst mobiloperatörerna. Foto: Assa Abloy
Med Seos vill Assa Abloy ta på sig rollen att skicka krypterade nycklar till mobilen med hjälp av främst mobiloperatörerna. Foto: Assa Abloy

Pling – den elektroniska nyckeln trillar ner i fickan. Assa Abloy har lagt färdigt ett pussel som ska bana väg för en bred användning av nycklar i mobilen.

Publicerad

Att öppna dörrar med mobilen är inte så mycket en teknisk utmaning som en affärsmässig. Och det är samspelet mellan olika parter som Assa Abloy nu anser sig ha fått ordning på efter flera pilotförsök med mobila nycklar på exempelvis hotell och företag.

Under det nya varumärket Seos vill Assa Abloy vill åta sig rollen att skicka krypterade nycklar till mobilen med hjälp av främst mobiloperatörerna. Nycklarna kan i sin tur visas i mobilappar som görs av exempelvis larmföretag, hotellkedjor eller mobiloperatörer och märks med Seos. I samma app kan även biljetter och månadskort för kollektivtrafik visas, men inte kreditkort.

Seos bygger på etablerade standarder men är ändå en ny teknik som kräver uppgradering av vissa kortläsare. Eftersom Assa Abloy är en stor aktör på låsmarknaden är det dock inget större hinder.

Däremot finns flera andra hinder trots att ett system för mobilnycklar nu är lanserat. Främst handlar det om att fler mobiler ska utrustas med den trådlösa nfc-tekniken som används för kommunikation mellan mobil och lås – en utveckling som tagit många år längre än väntat.

En annan pusselbit är att mobiloperatörerna ska lansera sim-kort med ett så kallat säkert element, en plats där nycklarna lagras. Det säkra elementet kan också byggas in i mobilen, och det kan visa sig bli en dragkamp om vem som får kontrollen över nyckelförvaret – mobiltillverkarna eller mobiloperatörerna.

När mobiler och sim-kort väl kommer är alla typer av kunder aktuella – från företag och hotell till konsumenter.

Konkurrens finns främst från ett antal mindre företag, exempelvis svenska Phoniro och Zaplox som använder sig av Bluetooth respektive internetuppkopplade lås för att öppna dörrar med mobilen. En fördel med nfc-tekniken är dock att det går att öppna lås även då mobilen är avstängd eller har slut på batteri.

-Vi utvärderar kontinuerligt olika sätt att öppna dörrar. Version 4 av Bluetooth som nu finns i vissa mobiler är till exempel ganska bra med kortare svarstider och räckvidd som kan begränsas, säger Daniel Berg, ansvarig för mobila nycklar på Assa Abloy.

Så ser låspusslet ut

- Säkerhetssystem – i hemmet, på hotell eller företag. Elektroniska nycklar görs här och rättigheter ställs in. Nycklar kan återkallas.

- Seos Trusted Service Management (TSM). Nycklarna tas emot, krypteras och skickas via mobilnätet till mobilen där de packas upp i ett så kallat säkert element på simkortet eller i mobilen. Tillgång till det säkra elementet ges av mobiloperatören alternativt mobiltillverkaren som äger elementet.

- App i mobilen. Kommunicerar med det säkra elementet.I appen syns nycklarna och tillhörande information, eventuellt tillsammans med objekt som månadskort och biljetter. Appen kan komma från exempelvis larmföretag eller hotellkedjor eller vara mobiloperatörens mobila plånbok.

- Som ett plastkort. Aktiva nycklar fungerar även då mobilen är avstängd. Med den nya Seos-tekniken kan flera nycklar och kort vara aktiva samtidigt. Systemet stöder även äldre teknik utvecklad för smarta kort, exempelvis Mifare, men endast en nyckel kan då vara aktiv åt gången.