Miljö

Arktiska bakterier frossar i värmen

Foto: IBL
Foto: IBL

Nya mätningar visar att Arktis numera släpper ut mer koldioxid under vintern än vad växtligheten tar upp under sommaren.

Publicerad

Koldioxidutsläppen kommer från mikroorganismer som bryter ned organiskt material i marken, vilket underlättas i takt med att tillgången på flytande vatten ökar även under vintern. Det framgår av en studie i tidskriften Nature Climate Change, av ett internationellt forskarlag där även svenska forskare ingått.

– Uppvärmningen i Arktis sker fortare än någon annanstans i världen och den största temperaturökningen sker under vintern. Länge har man räknat med att markprocesserna näst intill avstannar under vintern och mätningar av växthusgasflöden har därför fokuserats på den arktiska växtsäsongen, säger Mats Björkman, forskare vid institutionen geovetenskaper vid Göteborgs universitet till Sveriges radio.

Om den globala uppvärmningen ökar enligt IPCC:s mellanscenario förväntas de arktiska koldioxidutsläppen stiga med 17 procent till år 2100 – och med 41 procent om inget alls görs för att minska uppvärmningen.