Opinion

Är säkrare migration en uppgift för Vinnova?

Vinnova ska stärka svensk innovationskraft - hur kommer migrationsfrågor in i uppdraget, undrar läsaren?
Vinnova ska stärka svensk innovationskraft - hur kommer migrationsfrågor in i uppdraget, undrar läsaren?

LÄSARBREV. Om man inrättar färjelinjer eller delar ut flygbiljetter på ambassaderna så blir migrationen säkrare men var kommer Vinnovas innovation in i bilden, undrar Anders Sjölund.

Vinnova informerar på sin hemsida om en utlysning med namnet ”Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända”. Ansökningarna ska sändas in senast den 21 oktober 2015. Utlysningen har en budget av 10 miljoner kronor.

Utlysningen riktar sig till aktörer inom offentlig, ideell och privat sektor, gärna i samverkan och syftet är att:

• utveckla och testa innovationer för säkrare migration och etablering av nyanlända.

• sammanföra viktiga aktörer och samhällsfunktioner för att uppnå långsiktiga lösningar som bidrar till ett välfungerande migrations- och mottagandesystem.

Jag blev mycket förvånad över att läsa om denna utlysning och det av två skäl.

1. Är det verkligen forskning att utveckla nya innovationer för säkrare migration. Det säkraste sättet är att låta människor få visum vid de svenska ambassaderna och sedan ge dem flygbiljetter så att de kan flyga direkt från t ex Syrien till Sverige. För att förhindra att människor drunknar kan färjelinjer inrättas.

2. Enligt hemsidan är Vinnova Sveriges innovationsmyndighet och ska driva program för att stärka innovationskraften i Sverige.

Vinnovas motiv för denna utlysning skulle vara intressant att ta del av. Hur kan säkrare migration stärka Sveriges innovationskraft?

Anders Sjölund, Täby

Läs Vinnovas svar: