Populärteknik

Är du en typisk
mobilanvändare?

Skicka sms, surfa och köra appar är de populäraste extrafunktionerna i mobilen.

Publicerad

Nästan 70 procent av mobilanvändarna i USA skickar sms med sin mobil. Det sägs i en rapport från Comscore där 30 000 mobilanvändare äldre än tolv år redogjort för sina telefonvanor under februari i år.

Den näst vanligaste extrafunktionen är webbsurfning som sysselsatte 38 procent av de tillfrågade. Nästan lika stor andel körde någon nedladdad app medan 27 procent kollade Facebook, Twitter, bloggar och andra sociala medier. Lika vanligt är det att förströ sig med spel medan bara 18 procent lyssnade på musik i sin mobil.

Hur många som använder telefonfunktionen framgår inte av undersökningen.