Samhälle

Antikroppar kan försvinna efter ett par månader

Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

De så eftertraktade antikropparna efter en covidinfektion försvinner redan efter några veckor, visar forskning. Vad detta betyder för immuniteten är dock en annan femma.

Publicerad

I kölvattnet av pandemin har tiotusentals svenskar låtit testa sig för att se om de har haft covid-19, eller inte. Beviset är de antikroppar som kroppen bildar tiden efter att infektionen läkt ut. Även om många frågor fortfarande återstår att besvara, tas ett positivt provsvar ofta som intäkt för att man är immun mot sjukdomen och inte kan smitta andra.

På sistone har denna bild dock börjat krackelera en aning såtillvida att det kommer allt fler rapporter om personer som drabbats av sjukdomen fler än en gång, samtidigt som många vittnar om att antikropparna plötsligt kan vara borta vid ett andra provtagningstillfälle.

Andrés Finzi arbetar som forskare vid Université de Montréal i Kanada. I sin forskning försöker han ta reda på om och i så fall hur det går att använda de antikroppar som finns i tidigare covidpatienters blodplasma för att behandla patienter med en pågående infektion.

Motstridiga resultat

Forskning har visat att antalet antikroppar är som flest två till tre veckor efter symtomdebut, och i en tidigare studie med fler än 100 patienter kunde Andrés Finzi visa att blodplasmans förmåga att neutralisera viruset minskar dramatiskt tre till sex veckor efter symtomdebut.

Nu har han och hans kollegor följt 31 individer som tillfrisknat från covid-19. Deltagarna fick lämna blodprov varje månad och resultatet, som presenteras i mBio, visar att nivåerna av antikroppar som riktar sig mot det S-protein som finns på virusets yta börjar minska sex till åtta veckor efter symtomdebut, samtidigt som antikropparnas förmåga att neutralisera viruset också försämrades.

Stick i stäv med denna forskning finns det dock andra studier, bland annat vid Danderyds sjukhus, som visar att antikropparna hos de allra flesta finns kvar i åtminstone fyra månader efter symtomdebuten.

Genom studier på förkylningsvirus har nederländska forskare dragit slutsatsen att en eventuell immunitet mot coronaviruset varar i genomsnitt ett år, men antagligen inte så mycket längre än så.

Minst sex månader

TT: Hur ska vi veta om vi är immuna eller inte, om vi haft antikroppar, men inte har det längre?

– På individnivå kommer det ta ett bra tag innan vi kan säga något sådant, om vi någonsin kan göra det. För det är ett komplext svar från vårt immunsystem som vi ser och som består av många olika delar, där vissa går att mäta, medan andra inte. Det är väldigt olika, säger statsepidemiologen Anders Tegnell.

– Antikroppar är bara en av många olika parametrar som fungerar bra vid vissa sjukdomar, men sämre vid andra, och de fungerar nog rätt dåligt på individnivå för covid-19. Så att säga om en viss individ är fortsatt immun eller inte kommer alltid att vara väldigt svårt. Däremot kan man nog säga att de allra flesta, kanske 99 procent, är skyddade i åtminstone sex månader och med hög sannolikhet ännu längre, med tanke på att vi ser så extremt få återinfekterade, under tio fall hittills som är ordentligt beskrivna.

TT: Ska man vara rädd för att bli smittad igen?

– Nej, det tycker jag inte att man ska vara, säger Anders Tegnell.