Miljö

Antalet berguvar kan vara halverat

Ringmärkning av berguv. Foto: Bruno Helgesson / Naturfotograferna /IBL
Ringmärkning av berguv. Foto: Bruno Helgesson / Naturfotograferna /IBL

För tio år sedan fanns fler än 1 500 berguvar, nu tros endast mellan 700 och 1 100 stycken finnas kvar, enligt Artdatabanken.

Publicerad

– Arten är nu på riktigt rödlistad, säger ekologen Henrik Thurfjell på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Varför beståndet minskat är oklart.

– Det kan bero på allt från medveten förföljelse som tjuvjakt och miljögifter till att fritidshus byggs på platser där berguven vistas, säger Henrik Thurfjell till TT.

För att skydda berguven är en intensifierad kontroll av miljögifter nödvändig, häckningsutfallet hos de fritt levande uvarna är även det viktigt att kontrollera kontinuerligt.

– Man bör också skydda boplatser, både nuvarande och potentiella.