Övriga nyheter

Andelen kvinnor ökar sakta – men löneklyftan består

Stina Kimstrand, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer, tycker att tekniksektorn visar tydlig vilja att locka till sig fler kvinnor. Men lönegapet kvarstår mellan kvinnliga och manliga ingenjörer.

Publicerad

I branschen pågår många olika satsningar för att locka kvinnor, menar Stina Kimstrand.

– Det är en prioriterad fråga för många företag. Eftersom de vill rekrytera de bästa medarbetarna så är de väldigt medvetna om att de även behöver kunna välja folk bland tjejerna, säger hon.

Som exempel nämner hon ÅF:s Even Odds-kampanj, och Coca-Cola, som nyligen fick Industrins Jämställdhetspris 2015.

– Och KTH gör starka satsningar för att locka fler tjejer till yrket. Till exempel Giants-kampanjen som är väldigt intressant, säger Stina Kimstrand.

Annifrid Pålsson, gruppchef för studentrekryteringen på KTH, betonar att hälften av skolans civilingenjörsutbildningar redan är könsbalanserade.

– När man talar om könsobalans på KTH, handlar det om vissa områden där det är få tjejer. Framför allt på data, it- och elektroteknikprogrammen, som Giants-kampanjen fokuserar på, säger hon.

Kampanjen, vilken lyfter fram historiska och samtida kvinnor som varit banbrytande – ”giants” – inom sina teknikområden, har dock mött kritik. Bland annat i KTH:s studentkårstidning Osqledaren, där chefredaktören Martin Barksten hävdar att skolan ”gör ingen konkret handling, utan snackar i stället bara en massa skit”.

En annan satsning som startade på KTH, men som under fjolåret expanderade till att bli en nationell organisation, är föreningen Womengineer. Bland annat arrangerar de en årlig IGE Day (Introduce a Girl to Engineering Day), där unga tjejer får komma ut till företag och se vad ingenjörsyrket kan innebära.

– Det närmast exploderade i höstas. Förra året hittade vi 14 företag som ville medverka, i år är de 50 stycken och vi har plats för 1 400 tjejer, säger Womengineerings projektledare Dajana Vlajic.

Och sakta men säkert ökar kvinnorepresentationen i branschen. Förra året hade Sveriges Ingenjörer 25 procent kvinnliga medlemmar – femton år tidigare var andelen 18 procent.

Men lönegapet visar inga tendenser att sluta sig. År 2013 fick nyutexaminerade kvinnliga civilingenjörer 750 kronor mindre i ingångslön än sina manliga motsvarigheter, enligt Sveriges Ingenjörers statistik.

När de sammanställde siffrorna från hösten 2014, hade löneskillnaden ökat till 800 kronor.

Jämställdhetssatsningar i tekniksektorn

  • I mars 2014 lanserade ÅF sin Even Odds-kampanj. Målet är att öka andelen kvinnor på alla nivåer i företaget från 23 procent till 30 procent senast 2020. För att nå målet ska hälften av alla nyanställda chefer de närmaste åren vara kvinnor.
  • Industrins Jämställdhetspris lanserades 2011, och delas ut till industriföretag som genomfört intressanta insatser för ökad jämställdhet. Juryn består av företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom industrin.
  • 2015 års pris gick till Coca-Cola Enterprises Sverige, för flera konkreta satsningar. Bland annat utgjorde kvinnor 56 procent av nyanställningarna under fjolåret, och i dag är man hälften kvinnor i ledningsgruppen.
  • Womengineer är en ideell förening, vars uttalade mål är att det 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. Den består av 25 kvinnliga blivande ingenjörer, spridda över hela landet.