Miljö

Ämnen som läcker från lcd-skärmar – så här mycket hittades i boendemiljöer

Forskningsledaren John Giesy är toxikolog vid University of Saskatchewan. Foto: University of Saskatchewan
Forskningsledaren John Giesy är toxikolog vid University of Saskatchewan. Foto: University of Saskatchewan

De flytande kristallmonomerer som bland annat sitter i mobilen och din lcd-tv läcker ut kemikalier som kan vara skadliga. Ett forskarteam som undersökte inomhusmiljöer hittade ämnena i nära hälften av dammproverna.

Publicerad

Tidigare har vi varnats för att plasten i vår elektronik kan släppa ifrån sig giftiga ämnen, bland annat i form av flamskyddsmedel. Nu uppmärksammas ett annat potentiellt hot. Det gäller de flytande kristallmonomerer som ingår i allt från din lcd-tv till mobiltelefoner och solpaneler.

Ett internationellt forskarlag under ledning av University of Saskatchewan i Kanada har undersökt de ämnen som flytande kristallmonomerer utsöndrar, och kemikaliernas förekomst i vår inomhusmiljö. Forskarna samlade in damm från sju olika byggnader i Kina.

Lokalerna bestod av en studentkorridor, en matsal, en skolbyggnad samt personalbostäder och ett hotell. Till detta kom ett laboratorium och en verkstad för elektronikreparationer.

Över hundra av 362 prover visade potential för att vara giftiga

Nära hälften av de 53 proverna testade positivt för flytande kristallmonomerer. I den avhandling som forskarna publicerade i Proceedings of the National Academy of Sciences analyseras giftigheten hos kemikalierna i 362 flytande kristallmonomerer som är vanligt förekommande.

Över hundra av dem visade potential för att vara giftiga. 90 procent av de testade monomererna hade oroväckande kemiska egenskaper. Det innebär att de antingen ackumuleras i organismer, inte låter sig brytas ned i naturen, eller har kapacitet för att färdas långa sträckor i atmosfären. Nära en fjärdedel av de testade kemikalierna besatt alla tre egenskaperna.

Teamet har också undersökt de specifika monomerer som finns i sex storsäljande smartphones. Forskarna konstaterar att kemikalierna kan skada funktionen hos djurs sköldkörtel och gallblåsa – vilket påminner om effekten av dioxiner och flamskyddsmedel.

Monomererna visade sig dessutom kunna störa djurens matsmältning genom att hindra förmågan att plocka upp näringsämnen.

Hur farliga är de läckta ämnena?

Men hur farliga är då ämnena för oss människor?  

– Vi vet ännu inte huruvida det här utgör ett problem, men vi vet att folk exponeras och att de här kemikalierna har potential för att vara skadliga, säger forskningsledaren John Giesy, toxikolog vid University of Saskatchewan i ett uttalande.

Det uppskattas att primärt Kina, Japan och Sydkorea under 2018 tillverkade motsvarande 198 miljoner kvadratmeter skärmar med flytande kristaller. Varje dag skrotas de lcd-skärmar som ska ersättas, och därmed hittar kemikalierna ut i naturen – och in i oss.

Forskningen har bland annat fått stöd av the National Natural Science Foundation of China samt Environment and Climate Change Canada.