Innovation

”All din massa kommer inte från Higgs boson”

Elektroner som rör sig i Higgsfältet utgör endast 0,03% av massan i en atom. Foto: Veritasium
Elektroner som rör sig i Higgsfältet utgör endast 0,03% av massan i en atom. Foto: Veritasium
Kvarkarna utgör endast en procent av massan i en proton. Resten är energi. Foto: Veritasium
Kvarkarna utgör endast en procent av massan i en proton. Resten är energi. Foto: Veritasium
Derek Muller, doktor i fysik och verksam vid Universitetet i Sydney, berättar om hur atomkärnan är uppbyggd. Foto: Veritasium
Derek Muller, doktor i fysik och verksam vid Universitetet i Sydney, berättar om hur atomkärnan är uppbyggd. Foto: Veritasium

En spridd uppfattning är att Higgs boson är orsaken till att alla partiklar har en massa. Enligt den australiensiske fysikern, Dr Derek Muller är det fel. I sin populära videoblogg Veritasium, berättar han om fenomenet och reder ut vad som egentligen utgör det mesta av en atoms massa.

Publicerad

-När en elektron färdas genom rumtiden växelverkar den med Higgsfältet och det är det som ger den massa. Men den mesta av din massa kommer inte från Higgsmekanismen eftersom det mesta av massan kommer från protoner och neutroner (i atomkärnan reds anm.).

Derek Muller visar i det senaste avsnittet av Veritasium, hur kvarkar bygger upp partiklarna i atomkärnan. Eftersom kvarkarna är elementarpartiklar får de som elektroner sin massa genom att växelverka med Higgsfältet.

-Men om man adderar massorna av kvarkarna i en proton, utgör de endast en procent av hela protonens massa.

Han berättar att svaret på problemet är energi. En energi som finns i tomrummet i atomkärnan och vars massa kan beskrivas med det kända sambandet E=mc2.

Se filmen här:

<iframe width="468" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ztc6QPNUqls" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>