Startup

Againity: Maskinen gör soporna till klimatsmart el

Againity har skapat en maskin som kan göra sopor och spillvärme till guld.Tekniken gav Againity en plats på 33-listan 2016.

Publicerad

Systemet bygger på en så kallad organisk rankinecykel, ORC, där en egenutvecklad turbin omvandlar delar av värmen från exempelvis en avfallspanna till el.

Läs mer: Hela 33-listan

Sedan dess har man tagit flera viktiga steg framåt. Bolaget har precis levererat två ORC-system som producerar el från träflis på ett värmeverk och från biogas på ett avloppsreningsverk i Sverige.

Parallellt med detta inleds sista fasen av en förstudie som en kenyansk kund gör av tekniken. När den är klar påbörjas byggandet av en komplett avfallsanläggning vid den snabbväxande staden Eldorets soptipp.

Againity

Gör: El av lågvärdig värme.

Ort: Norrköping.

Startår: 2013.

Anställda: 7.

Omsättning 2015/2016: 3,1 Mkr.

Riskkapital: 0.

Huvudägare: Grundarna.