Säkerhet

900 miljoner i satsning på stärkt cybersäkerhet

Finansmarknadsminister Max Elger (S) och Therese Naess, chef för nationellt cybersäkerhetscenter, presenterade vid en pressträff åtgärder för att stärka Sveriges digitala motståndskraft. Foto: Ali Lorestani/TT
Finansmarknadsminister Max Elger (S) och Therese Naess, chef för nationellt cybersäkerhetscenter, presenterade vid en pressträff åtgärder för att stärka Sveriges digitala motståndskraft. Foto: Ali Lorestani/TT

Regeringen lägger 900 miljoner på ny bas för Sveriges cyberförsvar i ett paket för att stärka landets digitala motståndskraft.

Publicerad

– Sårbarheten i samhället ökar, säger finansmarknadsminister Max Elger (S) vid en pressträff.

Digitaliseringen och risker för brister i den, kombinerat med en oroligare omvärld, gör att regeringen vill satsa på cybersäkerheten.

Flyttar till egna lokaler

Den mest konkreta delen i åtgärdspaketet gäller att det nationella cybersäkerhetscentret, som fortsatt är under uppbyggnad, får egna lokaler i Solna istället för att utgå från MSB:s kontor som de gjort hittills.

De nya lokalerna förvärvas av Fortfikationsverket för 900 miljoner kronor, verket ska renovera lokalerna innan de kan bli utgångspunkt för det nationella cybersäkerhetscentret. 2025 är satt som datum för när allt kan vara klart.

"Vi är redan i drift"

Det nationella cybersäkerhetscentret är i nuläget ett samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En tidigare målsättning var att centret skulle vara klart 2023.

– Det fanns en målsättning att vi skulle vara fullt funktionsdugliga 2023. Vi är redan i dag i drift, och vi fortsätter att utveckla den driften. Det ska utvärderas 2023, säger Therese Naess, chef för centret och lägger till:

– De nya lokalerna kommer möjliggöra större samverkan, som finns i den längre målsättningen.

Cert-se ska stärkas

I satsningen på digital säkerhet ger regeringen även Finansinspektionen två uppdrag, dels att övergripande klargöra hur de stärkt sin cybertillsyn men även specifikt "öka kontrollen över de finansiella företagens outsourcade verksamhet".

MSB får också ett uppdrag, nämligen att stärka Cert-se, som är den nationella funktionen för att hantera och förebygga it-incidenter.