Innovation

500 forskare firar ESS

ESS i Lund Foto: ESS / Henning Larsen Architects
ESS i Lund Foto: ESS / Henning Larsen Architects

500 europeiska forskare besöker Lund för att markera starten för European Spallation Source (ESS).

Publicerad

Byggnadsarbetet har redan kört igång och under torsdagen hålls en ceremoni som markerar starten för framtida forskning vid den flervetenskapliga forskningsanläggningen. ESS kan liknas vid ett enormt mikroskop där man använder neutroner i stället för ljus för att studera olika material.

Trots byggstart är finansieringen för den omdiskuterade anläggningen inte helt löst. En rad länder är med och betalar, och Sverige och Danmark står tillsammans med Norge för hälften av notan. Än så länge saknas dock 2,5 procent av de närmare 17 miljarder kronor som byggnationen beräknas kosta.

Diskussioner med Island, Nederländerna, Lettland och Litauen pågår, men enligt ESS beräknas de länderna ge besked om pengar tidigast våren 2015.