Övriga nyheter

400 nya miljoner till solel

Nya miljoner till solel. Foto: TT
Nya miljoner till solel. Foto: TT

Regeringen skjuter till nya bidragspengar till personer som installerar solceller. 400 miljoner kronor extra till solel ska fördelas de närmaste fyra åren.

Publicerad

År 2009 infördes ett statligt stöd för att installera solceller. I dag kan man få bidrag på upp till 35 procent av kostnaden, eller som mest 1,2 miljoner kronor. Intresset för stödet har varit mycket stort, och det har funnits en oro i branschen för att de avsatta pengarna ska ta slut.

Nu föreslår regeringen att potten ska utökas med 100 miljoner kronor per år de närmaste fyra åren. Så här motiverar regeringen beslutet: "Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig. Det är fortsatt angeläget att utvecklingen av solkraft stimuleras".

Förslaget innebär att totalt 240 miljoner kommer att anvisas per år under 2015 och 2016, medan 100 miljoner kronor per år anvisas för år 2017 och 2018.

Energimyndigheten publicerar varje månad statistik över solcellstödet. I den senaste rapporten från september 2014 framgår det att totalt 437 miljoner kronor har beviljats sedan stödet infördes 1 juli 2009. Under samma period har 316 miljoner kronor betalats ut. Stödet är rambegränsat vilket innebär att man bara kan få pengar så länge de avsatta pengarna räcker.

I regeringens budget föreslås även en skatterabatt för mikroproducenter av förnybar el. Förslaget innebär att man får dra av 60 öre på skatten för varje kilowattimme som matas in på det allmänna elnätet från exempelvis solceller eller vindsnurror.