Digitalisering

10 tekniktrender du måste ha koll på inför 2018

Här är alla tekniktrender du måste ha koll på 2018. Foto: TT
Här är alla tekniktrender du måste ha koll på 2018. Foto: TT

Konsultfirman Gartner har släppt sin teknikbibel för 2018. Här är alla trender du måste ha koll på – och vad du kan göra för att hänga med i utvecklingen.

Publicerad

Den verkliga och den digitala världen blir allt svårare att skilja åt. Vi kommer snart att tycka att det känns naturligt att tala med virtuella assistenter. Och om ditt företag inte redan använder artificiell intelligens är det dags att ta itu med det – redan idag. Det är några av lärdomarna man kan dra från Gartners stora trendrapport om teknikåret 2018.

Gartner har listat tio trender alla företagsledare måste ha koll på inför nästa år och det är förmodligen ingen tillfällighet att de inleder listan med artificiell intelligens. "Antalet samtal som rör ai har från Gartner-kunder ökat med 500 procent det senaste året. En Gartner-undersökning från 2017 visar att 59 procent av alla organisationer fortfarande inhämtar information för att kunna bygga sina ai-strategier. Resterande är igång med piloter eller har redan artificiell intelligens i drift. "Utöver det indikerar marknaden att det sker tunga investeringar i startups som säljer ai-teknik."

Att den digitala och fysiska världen flätas samman får Gartner att tala om ett "intelligent finmaskigt nät", där människor, prylar, innehåll och tjänster är ihopkopplade. Det som gör detta finmaskiga nät möjligt är utöver artificiell intelligens också virtuell och förstärkt verklighet, digitala tvillingsyskon och konversationsplattformar.

Här nedan hittar du en snabb och kondenserad version av Gartners hela trendlista.

1 Artificiell intelligens

Vad: Artificiell intelligens är ett brett fält, men det som gjort att alla snackar om ai är framstegen inom djupinlärning och neurala nätverk. Parat med stora dataset och bättre processorer för beräkning har ai fått allt fler tillämpningar på bara några år.

Varför: Ai kan användas till analyser, processer och förbättrade användarupplevelser. Det kan optimera produktionen och/eller ge insikter som leder till nya affärsmodeller.

Hur: Anlita dataforskare som förstår ai-algoritmer och som kan formulera fråge- eller problemdomäner i vilka algoritmerna kan appliceras. Samt applikationsutvecklare som kan designa gränssnitts-, produktions- och tjänsteflöden.

Läs mer: Människans nya roll i ai-världen

2 Intelligenta appar och analysverktyg

Vad: Detta bygger på artificiell intelligens (se ovan). Applikationerna kan vara sådana som existerat förut, men som nu blir smartare – eller helt nya som inte varit möjliga utan ai.

Varför: Större potential för automatiserade flöden, för att spåra mönster som kan ge nya beslutsunderlag och – på sikt – kan själva analysen automatiseras, något Gartner kallar "förstärkt analys".

Hur: Ställ krav på din leverantör av programvara och tjänster. Hur väl förberedda är de för att kunna erbjuda dessa nya möjligheter?

Läs mer:

3 Intelligenta saker

Vad: Med intelligenta saker menar Gartner "saker som på egen hand, under en begränsad period, kan arbeta oövervakade för att klara en uppgift". En drönare som utan mänsklig hjälp undviker ett hinder är ett exempel. En smart högtalare eller en självkörande bil är andra.

Varför: En intelligent sak som kan ta emot kommandon kan automatiseras. Om den också skickar data kan automationen optimeras. När intelligenta saker kopplas samman kan de förstärka varandra.

Hur: Gartner ger inga direkta råd, men spår att icketekniska hinder (som lagar och regler) kan bromsa utvecklingen här.

4 Digitala tvillingar

Vad: Denna punkt är intimt förknippad med intelligenta saker. Att göra en digital representation av ett fysiskt objekt är förvisso inget nytt. Men det kommer tack vare billiga sensorer och ai att bli vanligare att den fysiska och digitala modellen interagerar med varandra, i realtid.

Varför: När den digitala modellen i realtid kan avgöra skicket på den fysiska modellen kan den digitala versionen också verkställa förändringar hos sitt fysiska syskon. Detta gäller saker såväl som system.

Hur: Tillverkningsindustrin måste i allt högre utsträckning utöka sitt erbjudande till att omfatta ett digitalt syskon till den fysiska saken.

Läs mer:

5 Kantnätverk

Vad: Lägre trafik, snabbare beräkningar och större säkerhet är lockande faktorer med kantnätverk, där innehåll finns och informationsbearbetning sker fysiskt nära det egna företaget ("vid kanten").

Varför: En del it-infrastruktur fungerar bättre med korta fysiska avstånd.

Hur: Fundera över vilka delar av infrastrukturen som tjänar på att tillhöra kanten och vilka som trivs bättre i molnet.

Läs mer:

6 Konversationsplattformar

Vad: Röstassistenter som Google Assistant, Siri och Alexa är tre exempel. Kognitiva assistenter som Ipsofts Amelia ingår också, liksom alla sorters chattbotar.

Varför: Gartner spår att redan 2019 kommer en femtedel av alla interaktioner med en smartphone ske via rösten.

Hur: Kan/ska din verksamhet gå att nå via rösten? Ska en sådan tjänst ske via mellanhand eller paketeras in i din egen applikation? Det är några av frågorna att fundera över.

Läs mer:

7 Upplevelser med inlevelse

Vad: Virtual reality, augmented reality (förstärkt verklighet) och mixed reality (liksom ar en kombination av fysiskt och digitalt) ingår här.

Varför: Vr och ar är unga marknader, men investeringarna i dem båda är just nu betydande. Investeringarna i vr spås av Gartner nästa år öka med tre procent, till 2,16 miljarder dollar.

Hur: Kan vr och/eller ar användas för att göra medarbetarna mer produktiva? Kan de användas för att nå kunder på nya platser? Kan de användas för att bygga egna varumärket?

Läs mer:

8 Blockkedjan

Vad: Kan ge ett digitalt objekt samma egenskaper som ett fysiskt objekt idag har. Kan spåra ett fysiskt och/eller digitalt objekt till sitt ursprung utan risk för manipulering. I många fall är blockkedjan att betrakta som en distribuerad och decentraliserad databas.

Varför: Kan bland mycket annat skapa tillit mellan två parter utan en mellanhand (exempelvis en bank).

Hur: Var försiktig, tekniken är inte mogen än. Men var inte så försiktig att du inte utvärderar vad blockkedjan kan erbjuda din verksamhet: potentialen är mycket stor.

Läs mer:

9 Händelsedriven verksamhetsmodell

Vad: När ai, iot och andra tekniker blir allt vanligare förändras verksamheten från en statisk till en där saker hela tiden sker. Det kräver en organisation som kan hantera och agera på händelser, ungefär som ett tv-team som sköter en direktsändning.

Varför: Inom tre år kommer det för 80 procent av alla digitala affärslösningar vara obligatoriskt att kunna hantera händelser i realtid. Och 80 procent av alla nya affärsekosystem kommer ett sådant stöd, skriver Gartner.

Hur: Den här modellen kräver en ny företagskultur där man ser händelsestyrd drift som något centralt för verksamheten, inte något perifert.

10 Kontinuerlig anpassning av säkerheten

Vad: Hoten mot cybersäkerhet antar nya skepnader varje dag. Anpassning av säkerheten bygger på att ta beslut med det aktuella läget som underlag, inte baserat på hur det såg ut för en månad eller ett år sedan.

Varför: Hackare har minst lika sofistikerade vapen som it-säkerhetsleverantörer. Risken ökar dessutom när fler prylar blir uppkopplade.

Hur: Muren mellan säkerhetspersonal och utvecklare måste rivas. Säkerhetskrav ska styra utvecklingen och säkerhetstester genomföras kontinuerligt under utvecklingens gång.