INNOVATION

Miljoner till forskning om framtidens hot

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utlyser 20 miljoner att söka för forskning om framtidens hot mot samhället. Arkivbild.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utlyser 20 miljoner att söka för forskning om framtidens hot mot samhället. Arkivbild.

Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats, nya hot mot samhället ruvar inom bredare fält än tidigare samtidigt som världen är i snabb förändring. Nu lägger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 20 miljoner kronor till forskning om att identifiera de hot och risker som ligger längre fram i tiden.

Publicerad Uppdaterad

MSB skriver i ett pressmeddelande att hotanalyser ofta görs utifrån hur samhället ser ut i dag. Men utvecklingen är snabb och nya risker och hot kan uppstå som kanske inte är kända ännu. Därför bjuder myndigheten in till att söka forskningsmedel inom området.

"För att samhället ska kunna möta framtidens hot och risker på ett effektivt sätt behöver vi ta fram metoder och system som kan bidra till att upptäcka, avvärja och hantera dem", säger Monica Svantesson, ansvarig för forskningsutlysningen på MSB.

Utlysningens första steg, en intresseanmälan, är öppen från den 22 februari till den 5 april.