Uppgifterna om enorma avloppsutsläpp i Öresund chockerar

Avloppsrör vid pumpstationen i hamnen i Skovshoved norr om Köpenhamn. Härifrån var det tänkt att 290 000 kubikmeter avloppsvatten skulle pumpas ut i Öresund. Nu avslöjar TV2 Lorry att betydligt större mängder orenat avloppsvatten har släppts ut i Öresund de senaste åren. Foto: Johan Nilsson/TT

Att Köpenhamn på fem år släppt ut 35 miljarder liter orenat avloppsvatten i Öresund chockerar miljödirektören på Skånes länsstyrelse. ”Det är så extrema mängder”, säger Annelie Johansson.

Miljödirektören på Länsstyrelsen Skåne, Annelie Johansson, kallar de danska siffrorna som danska TV2 publicerat extrema.

– Jag blev väldigt chockad, för det är så extrema mängder, så man undrar vad sjutton är det som har hänt, säger hon till TT.

Utsläppssiffran för Köpenhamn gäller 2014–2018. 35 miljarder liter orenat avloppsvatten släpptes ut under denna period.

Från Malmö, Landskrona och Helsingborg på den svenska sidan av sundet släpptes 1,4 miljoner kubikmeter orenat avloppsvatten ut under åren 2015–2019, enligt Länsstyrelsen Skåne.

Avloppsnäten överbelastas

Vid stora översvämningar överbelastas avloppsnäten och vatten från reningsverk går orenat ut i havet, ett fenomen som kallas bräddning.

Köpenhamn drabbades av omfattande översvämningar i samband med extrema mängder nederbörd 2015, men detta kan inte vara den enda förklaringen till den danska utsläppssiffran, menar Annelie Johansson. En annan trolig orsak är att avloppsnätet i det expanderande Köpenhamn är underdimensionerat.

Politiska reaktioner

Avslöjandet om utsläppet har väckt starka politiska reaktioner i Danmark.

– Det här är ett uttryck för att vi inte alls har anpassat huvudstadsområdet till den klimatförändring som vi redan upplever. Vi får mer nederbörd, vi får mer utsläpp. Och därför är vi tvungna att förbättra infrastrukturen, eller att kunna ta hand om vattnet på annat sätt. Det har vi verkligen fått dokumenterat nu, säger folketingsledamoten Martin Lidegaard från Radikale Venstre till danska TV2 Lorry.

Vilka problem ställer då det orenade avloppsvattnet till med i miljön?

Dels handlar det om ökad övergödning, eftersom vattnet innehåller mycket kväve och fosfor, berättar Annelie Johansson. Övergödningen leder i sin tur bland annat till problem med algblomning.

Hamnar på matbordet

Eftersom avloppsvattnet också innehåller ämnen som kräver mycket syre för att brytas ner bidrar det även till syrebrist och döda havsbottnar.

Annelie Johansson pekar också på bakterier, virus, kemikalier, hormoner, metaller och organiska ämnen som på reningsverken spjälkas ner genom kemisk rening.

– Om de går ut orenade tas de upp i näringskedjan och så hamnar de slutligen på vårt matbord, säger hon.

Utsläpp skjuts upp

Avloppsfrågan har hettat till sedan det förra veckan blev känt att tjänstemän i Köpenhamns och Gentofte kommuner gett tillstånd till ett planerat utsläpp av 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten i Öresund i samband med ett förarbete till en utbyggnad av bostäder i Nordhavn i Köpenhamn.

Men efter ett politiskt ingripande har detta planerade utsläpp skjutits upp till hösten.

– Det här kommer att föra något gott med sig, säger Annelie Johansson om den debatt som nu uppstått.

Sverigesiffror saknas

Hur mycket avloppsvatten som släppts ut totalt i Sverige genom bräddning kan Naturvårdsverket i dagsläget inte svara på.

Maximilian Lüdtke, som är handläggare vid kretsloppsenheten på samhällsavdelningen, understryker att bräddningar sker i undantagsfall och att miljöpåverkan inte bedöms vara särskilt stor.

– Till syvende och sist är det lokala förutsättningar som avgör hur stor påverkan utsläppen har. Det vi kan säga från nationellt håll är att det är små, små volymer i samband med bräddningar som vi kan se, säger han och hänvisar till en samlad nationell statistik för alla utsläppssiffror, där bräddningar är en del.

– Hade det varit omfattande hade vi sett det.

(Texten har uppdaterats)

Anna Karolina Eriksson/TT

Cecilia Klintö/TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer