Sveriges klimatarbete går för långsamt: ”Måste accelerera”

2022-03-16 10:28  
Klimatpolitiska rådet presenterar sin granskning av regeringens klimatpolitik. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Sverige har goda förutsättningar att nå klimatmålet till 2045 – men det saknas en tydlig och sammanhållen styrning från regeringen för att göra det. Klimatarbetet går för långsamt, konstaterar Klimatpolitiska rådet.

En gång om året presenterar Klimatpolitiska rådet sin utvärdering av regeringens samlade klimatpolitik. I årets rapport konstateras att det finns goda förutsättningar för Sverige att nå klimatmålet noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 – men precis som i resten av världen behöver klimatomställningen gå snabbare och utsläppen minska.

Klimatpolitiska rådet lyfter behovet av systemövergripande åtgärder. Med nuvarande takt kommer Sverige inte att nå målen.

Når inte klimatmålen med nuvarande politik

– Ett ord är centralt: acceleration. Det behövs en acceleration och den är möjlig, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna på en presskonferens.

– Klimatomställningen har uppnått styrfart. Men vi når inte målen med nuvarande politik. Det går för långsamt.

Läs mer: IPCC: Tiden är ute för halvhjärtade klimatåtgärder

För att snabba på omställningen behöver politiken stärkas för att hela statsförvaltningen ska röra sig i samma riktning så att klimatmålen ska kunna uppnås. Klimatpolitiska rådet rekommenderar förbättrad styrning av statliga myndigheter och bättre samordning mellan olika politikområden och beslutsnivåer.

– Vi vet att regeringens styrning är central för att klimatfrågan ska kunna genomsyra hela den samlade politiken på alla nivåer och vi vet att myndigheterna är regeringens viktigaste redskap, säger Cecilia Hermansson, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.

– Myndigheterna behöver ses som en resurs men i dag prioriteras inte riktigt klimatpolitiken i den styrningen.

Finns hinder

Rysslands invasion av Ukraina understryker enligt Klimatpolitiska rådet behovet av att avveckla beroendet av fossil energi. Regeringen behöver också skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås.

– Generella ekonomiska styrmedel är jätteviktiga. Koldioxidskatten har varit otroligt gynnsam för Sverige. Men vi behöver också investeringar i fossilfria lösningar och här finns det fortfarande hinder, säger Cecilia Hermansson.

Den regering som tillträder efter höstens val ska ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan för den kommande mandatperioden. Efter den nuvarande planen återstår bara sex handlingsplaner innan Sverige ska ha nått noll nettoutsläpp av växthusgaser.

– Oavsett vilken regering som tillträder behöver den ta fram en plan som accelererar omställningen. Tiden är knapp, konstaterar Johan Kuylenstierna.

Minister håller med

Regeringen är överens med Klimatpolitiska rådet om att takten i klimatomställningen måste öka, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) efter det att hon tagit emot rapporten.

– Det är ett brett ansvar som gäller hela samhället, säger hon.

– Vi ska driva på den gröna industriella revolution som vi just nu är mitt inne i. Samtidigt befinner vi oss i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge som ytterligare pekar på vikten av att vi ska göra oss oberoende av importerade fossila bränslen och stärka Sverige.

Regeringen har försökt att hålla ett högt tempo i klimatarbetet – trots pandemin, regeringskriser och nu ett krig i närområdet, enligt Strandhäll.

– Jag noterar att rådet har sett de utmaningar som det osäkra parlamentariska läget har inneburit för klimatpolitiken. Det är ett viktigt påpekande framåt att det här kräver politisk samling och vi behöver göra mer, säger hon.

Fakta: Fem rekommendationer

Klimatpolitiska rådet presenterar fem övergripande rekommendationer till nästa klimatpolitiska handlingsplan:

– Förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika politikområden och beslutsnivåer.

– Stärk målbild och styrmedel på viktiga områden.

– Skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås.

– Genomför ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen.

– Agera proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU.

Fakta: Klimatpolitiska rådet

I juni 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket omfattar nya klimatmål, en klimatlag och Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Uppgiften är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.

Klimatpolitiska rådet ska även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller regeringens politik bygger på. Myndigheten ska dessutom bidra till en ökad samhällsdebatt om klimatpolitiken.

Källa: Klimatpolitiska rådet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer