SSM: ”Risker ryckta ur sitt sammanhang” 

2017-10-13 11:43  

De läckta dokumenten om risker med kärnbränsleförvaret visar inte hela bilden, säger Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tidigare i veckan publicerade tidningen Sveriges Natur interna protokoll från Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med att granska ansökan om ett slutförvar för kärnbränsle.

Ny Teknik skrev om publiceringen på torsdagen.

I protokollen kommer det fram riskscenarier som SSM tog fram under granskningen, men som inte finns med i remissyttrandet till mark- och miljödomstolen.

Riskscenarierna i de läckta protokollen visar inte risker kopplade direkt till slutförvarsansökan, menar Ansi Gerhardsson, chef för slutförvarsenheten på SSM.

– De är ryckta ur sitt sammanhang. Det är scenarier som har tagits fram för att få en större förståelse, och innehåller inte de faktiska realistiska situationerna. De är inte en faktisk granskning av ansökan, säger Ansi Gerhardsson.

Läs mer: Grönt ljus för slutförvaring

Protokollen ger intrycket att SSM:s egna experter tror att metoden för ett slutförvar innebär mycket större risker än vad SSM har redovisat för domstolen. i ett av protokollen står: "Av dess anledningar är det xxx åsikt att tillståndsansökan ska avstyrkas alternativt kan SSM be SKB att komplettera ansökan /.../

Men alla har i slutänden valt att ställa sig bakom SSM:s yttrande, enligt Ansi Gerhardsson.

– Under hela granskningsprocessen är det många delar som har stötts och blötts. Men det finns något som kommer efter de här protokollen, där vi har gjort en sammanvägd bedömning. Alla medarbetare har möjlighet att lämna en avvikande mening i slutbedömningen, men det har ingen gjort.

Det stämmer inte, som Ny Teknik skrev i går utifrån en intervju i Sveriges Radios Ekot, att uppgifter från riskscenarierna nu ska lämnas till domstolen. Däremot ska annat material redovisas, på domstolens begäran.

– Under granskningen har vi identifierat en rad osäkerheter. Det vi har blivit ombedda att göra är att redovisa vilka kvarstående frågor det finns att lösa med slutförvarsmetoden, vad som behöver belysas i kommande steg, säger Ansi Gerhardsson.

Anna Orring

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer