Karriär

Utekontor – en spirande företagstrend: ”Mycket positivt”

Kontorsmedarbetare som jobbar vintertid i utomhuskontoret. Foto: Castellum
Kontorsmedarbetare som jobbar vintertid i utomhuskontoret. Foto: Castellum
Charlotte Petersson Troije. Foto: Peter Bjerg
Charlotte Petersson Troije. Foto: Peter Bjerg
Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum. Foto: Castellum
Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum. Foto: Castellum

Det är välkänt att utomhusvistelse är positivt för att minska stress och även ökar vår förmåga att tänka, men att ta steget att erbjuda utekontor har inte riktigt slagit igenom på företag. Men nu märks ett spirande intresse.

Publicerad

Telefonprat till fågelkvitter, Teamsmöten i frisk luft eller planering av arbetet medan ett stilla regn smattrar på terrasstaket. För tio år sedan var tanken på att jobba utanför arbetsplatsens väggar främmande, men nu märks ett ökat intresse bland företag att erbjuda naturnära miljöer och utomhuskontor för sina anställda.

– Jag hör absolut om fler exempel där utemiljön tänks in som en del av kontorsarbetsplatsen. Det är ännu i sin linda och fortfarande finns några trösklar att komma över, men det är en trend i vardande hoppas jag eftersom vi har sett att det kan bidra till mycket positivt för medarbetarna, säger Charlotte Petersson Troije som är doktorand inom arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola och adjunkt vid Malmö universitet.

I ett forskningsprojekt har hon tillsammans med ett 60-tal medarbetare på olika förvaltningar inom Malmö stad utforskat vilka arbetsuppgifter och aktiviteter som går att flytta ut från kontoret.

– Det var fler än man först trodde. Det som låg närmast till hands var att ta ett gående möte, men även att sätta sig utomhus för att läsa eller planera.

Charlotte Petersson Troije. Foto: Peter Bjerg
Charlotte Petersson Troije. Foto: Peter Bjerg

Några upplevelser av projektet var bättre återhämtning, mer energi och ökad kreativitet.

– Vissa tyckte även att det fungerade bra för att strukturera tankar och komma vidare i arbetet. Man upplevde också att det blev enklare att prata och svåra samtal underlättades.

Tekniken kan vara ett hinder

Några deltagare upplevde dock tekniken som ett hinder, exempelvis svårigheter att se på datorskärmar. Men i de flesta fall finns ganska enkla lösningar på de praktiska problem som kan uppstå, menar Charlotte Petersson Troije.

– Min bild och slutsats utifrån projektet är nog mer hur vi tänker kring det praktiska än hur mycket det egentligen ställer till det.

Men även om mycket forskning visar att ökad tillgång till dagsljus och frisk luft har positiva effekter på stress och stärker vår förmåga att koncentrera oss, ska inte utomhuskontor ses som en universallösning som passar alla aktiviteter och medarbetare.

– Det viktiga är att vidga repertoaren och peta lite på normerna kring hur vi ser på arbete och vad som är okej. Det handlar inte om att det alltid är det rätta och bästa sättet, men det finns uppenbarligen en stor potential och då gäller det att se hur var och en i olika organisationer kan ta vara på det som finns där ute, säger Charlotte Petersson Troije.

Ett företag som gått i bräschen för utomhuskontor är Castellum som hyr ut lokaler till ett 90-tal företag i Växjö. Under 2016 byggdes ett ergonomiskt utformat aktivitetsbaserat utomhuskontor som ett komplement till inomhuslokalerna. Möbleringen är anpassad efter olika arbetsuppgifter och aktiviteter. Det finns också ett tak med solceller som ger ström till laddstolpar, solskydd, eluttag, wifi och värmande filtar för kyliga dagar.

– Man kan sitta eller stå och jobba här året runt. Och det är ju när det är som mörkast vi behöver dagsljuset som mest så det är då man ska passa på att vara ute, säger Castellums affärsområdeschef Jenny Rungegård som själv ofta bokar utomhuskontorets konferensrum för möten.

”Ledarskapet är viktigt”

När Ny Teknik för några år sedan berättade om initiativet hade ungefär hälften av hyresgästernas medarbetare provat på att jobba utomhus. Sedan dess har fler upptäckt utomhuskontoret och ofta ses programmerare jobba vid de naturnära skrivborden.

– Men fler borde anamma det oftare. Det krävs ett aktivt val att bryta vanans makt att jobba inomhus och där tror jag att ledarskapet är viktigt, att man knuffar på sina medarbetare.

Konceptet beskrivs ändå som framgångsrikt och har nu utvidgats. På Castellums kontorsfastighet i Västerås har taket nyligen byggts om för att erbjuda arbetsytor i det fria. Fler utomhuskontor planeras även i Göteborg, Jönköping och Uppsala.

– Vi har det som standard att när vi bygger nytt så utvärderar vi alltid om vi kan ha ett WorkOUT. Det är en del i att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetarna mår bra.

Även Charlotte Petersson Troije lyfter fram ledarskapet som viktigt för att bryta föreställningen om att kontorsarbete är något som ska ske inomhus.

– Det är många som känner att det inte riktigt är okej, att det är lite som att smita ifrån. Där blir chefer väldigt viktiga och även hur kollegor pratar om det, att man synliggör att jag går ut men gör det för att jobba. Hur man tänker kring utomhuskontor eller anpassning av utemiljön kan spela en stor roll för att signalera att det är fullt legitimt och till och med önskvärt, säger hon.