Karriär

Undersökning: Så ser den ultimata arbetsveckan ut – efter coronapandemin

Undersökningen visar att många vill fortsätta att jobba helt eller delvis hemifrån när restriktionerna hävs. Foto: Pexels
Undersökningen visar att många vill fortsätta att jobba helt eller delvis hemifrån när restriktionerna hävs. Foto: Pexels

Delad arbetstid mellan arbetsplatsen och hemmet och slutet för långpendlingen till jobbet. Så kan det bli om svenska medarbetare får som de vill, visar en färsk undersökning från undersökningsföretaget Netigate.

Publicerad

Drygt hälften, 53 procent av svenskarna, arbetar hemifrån just nu. 47 procent arbetar från sin ordinarie arbetsplats, 32 procent arbetar hemifrån och 21 procent jobbar både hemma och på arbetsplatsen. Majoriteten menar att hemarbetet blivit bättre och bättre med tiden. Generellt är de som svarat nöjda med hur arbetsgivare har hanterat hemarbetet under coronapandemin.

Färre når affärsmålen nu

Till hemarbetets fördelar hör, enligt undersökningen, möjligheten att i högre grad planera sin arbetsdag och bättre balans i livet som helhet. Till nackdelarna hör avsaknad av det sociala samlivet med kollegorna och att internkommunikationen och samarbetet mellan avdelningar har försämrats. Jämfört med i somras då Netigate gjorde en liknande undersökning är det också färre nu som uppger att deras företag når sina affärsmål, 69 procent idag jämfört med 81 procent i juli i fjol.

Digitaliseringen har påskyndats av pandemin

Många tror att företagen har fått en skjuts i sin digitalisering tack vare hemarbetet. 64 procent menar att användning av digitala hjälpmedel har haft en positiv inverkan på hemarbetet.

Så många vill jobba hemma

Många vill fortsätta att jobba helt eller delvis hemifrån när restriktionerna hävs. 73 procent vill arbeta både hemifrån och från sin ordinarie arbetsplats. 39 procent kan tänka sig att arbeta enbart hemifrån.

Hur stort man bor och hur långt ifrån den ordinarie arbetsplatsen man bor spelar inte någon väsentlig roll för hur väl man trivs med att arbeta hemifrån, visar undersökningen. De som bor långt ifrån sin ordinarie arbetsplats ser dock en något större positiv effekt av hemarbete när det gäller koncentration, worklife-balance och arbetsglädje. De kan även i större utsträckning tänka sig jobba hemifrån på heltid efter pandemin.

Den ultimata arbetsveckans ekvation

Den perfekta balansen mellan hemarbete och arbete från ordinarie arbetsplats verkar vara att dela arbetsveckan i två lika stora delar: halva veckan hemma och halva veckan på jobbet. 46,77 procent av arbetstiden vill svenska anställda tillbringa på den ordinarie arbetsplatsen och 53,23 procent hemifrån. Bara en knapp fjärdedel, 24 procent, vill gå tillbaka helt till den ordinarie arbetsplatsen.

Förbered er på jobbet efter pandemin

Så vad kan arbetsgivare göra för att förbereda sig inför arbetslivet efter pandemin? Netigate har sammanställt sex råd baserade på undersökningen:

1. Kommunicera redan nu hur ert företag ser på hemarbete när smittspridningen upphört.

2. Forskning och undersökningar visar att man arbetar hemifrån när man behöver fokusera och på ordinarie arbetsplats när man vill vara kreativ och social. Skapa förutsättningar för att vara kreativ och social på arbetsplatsen.

3. Samla in feedback från anställda, hur fungerar det för dem idag, vilken stöttning behöver de hemifrån? Gör anställda delaktiga i hur ni visualiserar er framtida arbetsplats.

4. Nya medarbetare gynnas av att arbeta på den ordinarie arbetsplatsen under uppstart. Onboardingen sker mest fördelaktigt från den ordinarie arbetsplatsen.

5. Om du som arbetsgivare letar ny kompetens kan du nu rekrytera talanger från hela Sverige eller hela världen.

6. Fokusera på kvalitet och resultat, var arbetet utförs är inte så viktigt.

Om undersökningen:

Netigate har frågat 2055 slumpmässigt utvalda individer i Sverige som jobbar heltid eller deltid. Undersökningen genomfördes mellan den 14 - 18 januari 2021.