Karriär

Tre udda karriärråd: Jobbet är inte en fin titel på Linkedin

Är det ett karriärråd att tänka mindre på karriären? Ja, det kan det vara enligt Derek Thompson (ej på bilden). Foto: Unsplash
Är det ett karriärråd att tänka mindre på karriären? Ja, det kan det vara enligt Derek Thompson (ej på bilden). Foto: Unsplash

Det kan vara rätt att fokusera mindre på karriären samtidigt som det är de svåra arbetsuppgifterna som skänker riktig tillfredsställelse. Så lyder de något annorlunda karriär-råden från The Atlantic-skribenten Derek Thompson.

Publicerad

Thomson inleder sin text i The Atlantic med ett konstaterande – att karriärrådsartiklar som regel är dåliga. Eller ”fatalt bristfälliga”, som han uttrycker det. Det finns för många olika yrken och personliga förhållanden för att generella råd ska bli träffsäkra för en större grupp människor, menar han.

Samtidigt tar han sats och levererar egna karriärråd som han mejslat ut med hjälp av psykologi, ekonomi och genom att kvantifiera den mänskliga existensen.

Karriären är inte ditt liv

Är det ett karriärråd att tänka mindre på karriären? Ja, det kan det vara enligt Derek Thompson. Som stöd har han tagit fasta på att en ”vanlig” karriär förvisso består av hela 80 000 arbetade timmar. Men för en person som lever uppåt 80 år består livet av betydligt mer fritid. Enligt Derek Thompsons uträkning går det under en typisk livstid fem (vakna) timmar utan yrkesarbete för varje timme som läggs på jobbet.

Thompson slutsats är att arbetet är en för stor sak för att inte ta seriöst, men en för liten sak att på alltför stort allvar. ”Bete er därefter”, skriver han.

Byt jobb och hitta din nisch

Den som byter jobb ofta och tidigt tjänar ofta mer pengar i karriären. Kanske ökar även chansen att hitta så passande arbetsuppgifter som möjligt.

Samtidigt har Derek Thompson själv inte lytt det rådet utan stannat på The Atlantic i över åtta år. Det viktiga, resonerar han, är kanske inte att byta arbetsgivare utan att då och då skifta roll.

Han tar stöd i ekonomiprofessorn Dashun Wangs (The Northwestern Usniveristy, Illinoi) tes om ”hot streaks” – att exempelvis framgångsrika forskare ofta har ”heta” perioder av stort fokus och produktivitet efter perioder då de arbetat på ett bredare och mer sökande vis.

Thompsons råd är att ”sluta på sitt jobb” ofta, även om det handla om ett rollbyte på samma arbetsplats. Arbeta som en olje-scout, uppmanar han: ”De lägger mycket tid på att genomsöka sitt område, sedan borrar de djupt när de hittat den rätta nischen”.

Hitta jobbet DU trivs med på riktigt

”Ens arbetsliv är inte en serie av ord på en Linkedin-profil”, skriver Thompson. Uppmaningen är att inte falla i fällan och ta ett jobb för att det ger en snygg titel. Risken är att du inte brinner för arbetsuppgifterna eller att du tackar ja till ett jobb trots att det medför en daglig pendling som tär på både hälsa och privatliv.

”Ta inte ett jobb som du vill berätta om för någon annan under några minuter i månaden. Ta jobbet du vill ägna dig åt hundratals timmar varje år”, skriver Thompson.