Karriär

Tre tips: Så kan du motivera dina medarbetare

Foto: Stan Fellerman / Alamy
Foto: Stan Fellerman / Alamy

Uppmuntra personliga förmågor, ge utrymme för experimentlusta och visa på resultatet. Det är tre tips för att peppa och motivera medarbetare som tappat glöden.

Publicerad

Alla chefer har brottats med medarbetare som tappat motivationen. Det är lätt att se bristen på engagemang som ett mentalt problem, men det är inte särskilt konstruktivt, skriver Harvard Business Review.

Som chef är det viktigt att förstå att alla vill se en mening med det de gör. Människans hela system bygger på att utforska, prova oss fram och lära nytt i livet. Det gör oss ännu mer motiverade, målmedvetna och levande.

Problemet är att det är svårt att få utlopp för det i dagens organisationer. Tidningen tipsar om hur en chef kan höja medarbetarnas motivation, och fortfarande hålla sig inom ramarna:

1. Uppmuntran

Uppmuntra medarbetare att använda sina styrkor. Alla vill värderas för sina unika färdigheter och perspektiv som de bidrar med. Ju mer du kan förstärka det och få medarbetaren att se sin roll i företaget som helhet, desto bättre. 

2. Ge frihet

Ge möjligheter att experimentera. Skapa en experimentell zon som tillåter lek och social samvaro. Att uppmuntra anställda att tänka nytt, och ge dem chansen att prova sina idéer utan krav på prestation, frigör kreativitet. Det motiverar den inre motivationen som är betydligt starkare än den yttre.

3. Visa mål och resultat

Hjälp dem att se syftet. För att uppleva sitt arbete som meningsfullt måste medarbetaren se sambandet mellan de egna insatserna och teamets framgång. Men tänk på att det krävs mer än en engångsinsats. Allra bäst fungerar det när medarbetare får interagera direkt med de som påverkas av arbetsinsatsen.