Karriär

Tre saker anställda värdesätter – men som företag ofta missar

Företag missar ofta vad det är som driver de anställda till att vilja jobba och leverera. Foto: IBL
Företag missar ofta vad det är som driver de anställda till att vilja jobba och leverera. Foto: IBL

Hur kan man som företag hålla sina anställda nöjda och glada? Enligt Harvard Business Review finns det tre viktiga fundament att uppfylla.

Publicerad

Under ett samtal på en arbetsplats som handlar om vad man värdesätter i sitt arbete kommer det förmodligen inte ta lång tid innan pyramiden från den kända psykologen Abraham Maslow, och hans ”stora idé”.

Han pyramid bygger på en tydlig hierarki. När våra grundläggande fysiologiska säkerhetsbehov är uppfyllda söker vi efter kärlek och tillhörighet, sen självkänsla och prestige. Slutligen självaktualisering. Problemet med den här pyramiden är att den har ett halvt sekel på nacken. Många psykologer hävdar att den måste moderniseras.

Men om Maslow skulle rita på en ny pyramid i dag, hur skulle den se ut då? Den frågan skickades ut på Facebook och analytiker från Harvard Business Review gick igenom svaren.

HBR frågar anställda två gånger om året där de undersöker vad de värderar högst. Efter att ha granskat hundratusentals svar så identifierade de tre viktiga och återkommande fundament: karriär, gemenskap och syfte.

Karriär handlar om jobbet. Ett självständigt arbete som låter dig använda dina styrkor och främjar din inlärning och utveckling.

Gemenskap handlar om människor. Att känna sig respekterad, lyssnad på, erkänd av andra. Det driver vår känsla av tillhörighet.

Syfte, det handlar om känslan av meningsfullhet. Att du indentifierar dig med organisationens uppdrag och tror att du gör något bra för världen. Det handlar om att visa stolthet över sitt jobb.

De här tre fundamenten utgör det som kallas för det psykologiska kontraktet – de oskrivna rättigheterna och skyldigheterna mellan anställda och arbetsgivare. När båda parter lyckas uppfylla kontraktet tar sig människor till jobbet och bidrar. Men när det bryts blir människor mindre nöjda och engagerade. De bidrar mindre och presterar sämre.