Karriär

Testet ökade antalet kvinnliga sökande

Foto: TT
Foto: TT

Tekniska utbildningar har haft svårt att attrahera kvinnor. Men snart kan det vara ändring på det. När KTH testade ett nytt prov för ansökan fördubblades antalet sökande kvinnor.

Publicerad

Teknik har länge haft en maskulin stämpel och genustänket vid lärosätena har debatterats här på Ny Teknik med Ingenjörskarriär.

Det är ett stort problem om de tekniska utbildningarna inte lyckas attrahera kvinnor samtidigt som näringslivet skriker efter kompetent personal. Ett tydligt exempel på detta är yrken som kräver it-kompetens. Enligt en prognos från SCB kommer andelen kvinnor i branschen endast motsvara 26 procent 2035. Vilket är omotiverat lågt.

Så hur ska man försöka motverka det? KTH försöker testa nya vägar. Man valde att kommunicera utbildningen civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik via techbolaget Sqores plattform med digitala kunskapstest. Genomslaget blev enormt.

Av de som genomförde testet inför sökomgången till elektronikprogrammet var över 4/5-delar kvinnor (83 procent). Det kan jämföras med att det är extrem ojämn könsfördelning i själva skolsalen på programmet – där endast 13 procent är kvinnor.

Genom samarbetet med Sqore lyckades skolan engagera kvinnor i ett test där de fick pröva sina elektroteknikkunskaper. När det väl kom till ansökan ökade andelen kvinnor från 12- till 20 procent av det totala ansökningstalet.

Vilka frågor var det då som lyckades fånga intresse hos kvinnorna. Här nedan hittar du dem.

Svaren:

1. Vilken del av fysiken handlar elektroteknik om?

2. Grundenheten för energi är Joule men hur mycket är en joule?

A: Energins om krävs för att lyfta ett litet äpple (102g) en meter rakt upp.

B: Energin som frigörs när samma äpple faller en meter tillbaka till marken.

C: Energin som frigörs som värme från en människa i vila varje sextiondedel av en sekund (1/60 s).

3. Att utbilda sig till elektroingenjör är en bra investering inför din framtida karriär. 98 procent av studenterna som tar sin examen får en anställning inom ett år. Men i dag får väldigt många erbjudande om jobb redan innan de är klara. Kan du gissa hur många?

4. I början på 1900-talet tog hushållsarbetet för en svensk familj cirka 54 timmar i veckan. Nästan all vaken tid gick åt till att laga mat, tvätta och hålla värmen. Idag tar samma arbete mycket kortare tid, tack vare alla hushållshjälpmedel som drivs med el – och vi får mer tid över till annat. Hur många timmar tror du att det tar idag?

5. Som framtida ingenjör kan du vara med och rädda liv! Teknik och elektricitet har stor betydelse för medicin och vård. Vad heter den elektroniska apparat som opereras in i kroppen hos personer vars hjärtas pumpverksamhet inte alltid fungerar som den ska, till följd av fel i hjärtats elektriska fortledningssystem?

6. Hur många examen kan man få efter 5 år på KTH?

7. Transport är den största bidragande faktorn till koldioxidutsläpp, inför framtiden måste vi skapa mer hållbara transportsystem. The International Energy Agency menar att åtminstone 20 % av alla fordon måste vara elektriska år 2030, för att motverka en temperaturhöjning på 2 grader. Om alla förare i Sverige skulle köra på el (över 4 miljoner elbilar) skulle knappt 10 TWh skulle behövas. 10 TWh motsvarar?

8.  År 2030 kommer 60 % av världens befolkning att bo i städer. Sant eller falskt?

9. Teknik är en förutsättning för i stort sätt allting vi gör varje dag: sms:ar, åker tunnelbana, surfar, kyler mat, spelar tv-spel eller värmer upp våra hus. Vad kallas begreppet som beskriver utvecklingen som innebär att maskiner, fordon, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer?

10. Den 12 december 2015 togs ett historiskt beslut i Paris, av världens ledare, för att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 eller maximalt 2 grader. Att ge människor tillgång till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla är av yttersta vikt för att nå detta mål. Utöver de positiva miljöeffekterna, hur kan hållbar energi rädda liv?

 

 

 

1 – Elektricitet och magnetism

2 – Alla svarsalternativ är rätt

3 – Nästan 70 procent

4 – 15 timmar

5 – Pacemaker

6 – Tre en civilingenjörs-, en kandidat- och en masterexamen

7 – Mindre än 10 procent av Sveriges totala elanvändning

8 – Sant

9 – The Internet of Things

10 – Idag där över fyra miljoner människor i förtid av föroreningar av när de lagar mat över öppen eld och använder ex. kol eller träkol, vilket är exempel på icke hållbara energikällor.