Karriär

Synar växande trenden – frilansande ingenjörer

Karin Bredin, docent vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Foto: Teiksma Buseva
Karin Bredin, docent vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Foto: Teiksma Buseva
Mia Knutsson, civilingenjören. Foto: Mia Knutsson
Mia Knutsson, civilingenjören. Foto: Mia Knutsson
Torstein Nesheim, professor vid samhälls- och näringslivsforskning vid handelshögskolan i Bergen. Foto: SNF
Torstein Nesheim, professor vid samhälls- och näringslivsforskning vid handelshögskolan i Bergen. Foto: SNF

Civilingenjören Mia Knutsson tog för fem år sedan klivet över till en frilanstillvaro som underkonsult. Nu ska ett forskningsprojekt studera hur frilansande ingenjörer, som jobbar tillsammans med kollegor i andra anställningsformer, upplever sin arbetssituation.

Publicerad

Tanken att starta ett eget företag väcktes när Mia Knutsson fick en möjlighet att jobba som frilansande underkonsult på Volvo Cars i Göteborg, där hon tidigare varit anställd genom ett konsultbolag. Tidigare i karriären har hon även haft fasta anställningar på numera nedlagda Saab i Trollhättan och på norska oljeservicebolaget Aker Solution.

− Som frilansande underkonsult är man alltid i riskzonen att bli av med jobbet, men när jag fick möjligheten att komma tillbaka till Volvo tyckte jag ändå att det var ett ganska lätt beslut eftersom jag hade ett uppdrag i handen, säger Mia Knutsson som startade sitt företag Autonomous Consulting under 2014.

På plussidan med frilanslivet finns frihet, omväxlande jobbprojekt och ett mindre inrutat liv. Baksidan är de snabba skiftena i företagens behov.

− Det är en osäkerhet, i synnerhet i den här branschen som är väldigt konkurrensutsatt. Man behöver vara kompetent och ha ett stort nätverk för att få nys om tjänster.

En forskningsstudie, som är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Norges handelshögskola i Bergen, vill nu veta mer om frilansande ingenjörer som ses som en växande trend.

− Man kan framför allt se att företag inom teknikbranschen anställer fler frilansare än förut, där kan man se en tydlig ökning. Vi ser också att olika nätverk och företag växer fram som förmedlar frilansande konsulter, säger Karin Bredin, docent vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.

Vill förstå frilansarnas arbetssituation

Genom kvalitativa intervjuer med ett 50-tal ingenjörer vill forskarna förstå hur arbetssituationen påverkas när frilansande ingenjörer, fast anställda och inhyrd personal från teknikkonsultbolag samarbetar i olika projekt.

Bakgrunden är att projekt har blivit en allt vanligare arbetsform för innovation och produktutveckling. Det här innebär att allt fler ingenjörer numera jobbar i tillfälliga former.

− Vårt huvudintresse är frilansarna och att förstå deras arbetssituation, och då kommer de ju in i projekt där de samarbetar med både konsulter och fast anställda. För att förstå frilansarna behöver vi också de andra perspektiven och hur kollegorna ser på varandra i teamet, säger Karin Bredin.

Medarbetare i projekt befinner sig ofta i en mittemellan-situation, något som forskarna kallar liminalitet.

− Det handlar om roller där du ständigt är mellan linje och projekt, mellan konsultfirma och kund eller att som frilansare gå från projekt till projekt. Det kan finnas anledning att fundera på hur man leder, coachar och stöttar ingenjörerna i en sådan arbetssituation, säger Karin Bredin.

Fyra tekniktunga sektorer ingår i undersökningen. I Norge ska situationen inom petroleumindustrin, men också väg- och anläggningsområdet, undersökas. I Sverige ligger fokus på ingenjörer inom fordonsindustrin och ICT, Informations- och kommunikationsteknologi.

Genom att även intervjua chefer och projektledare vill forskarna se hur ledarskapet påverkas.

− När världen och sätten vi jobbar på inom näringsliv och offentlig sektor förändras behöver vi ny kunskap om hur man leder och utvecklar projekt där medarbetare har olika anställningsformer, säger Torstein Nesheim, professor vid samhälls- och näringslivsforskning vid handelshögskolan i Bergen.

Utmaningar för företag

En tidigare norsk studie har undersökt utmaningar för företag när det gäller behov av extern personal, exempelvis beroendet av konsulter i högkonjunktur, hur organisationskulturen påverkas, men också utmaningar kring motivation och rättvisa.

− Ett exempel på utmaning är vem som ska få utvecklande uppdrag som delprojektledare. Ska man satsa på en lovande nyanställd som inte har kompetens fullt ut, eller ska man tänka kortsiktigt och välja en duktig extern konsult, säger Torstein Nesheim.

Mia Knutsson har i sin jobbvardag inte upplevt någon större skillnad mellan fast anställda, inhyrda konsulter och frilansande underkonsulter.

− På arbetsplatsen är man en i gänget, är med på luncher och gruppmöten som vilken anställd som helst. Men en nackdel som underkonsult är att man inte får en karriärutveckling på samma sätt som en fast anställd, om man inte tycker att karriär är att ha en egen firma, säger Mia Knutsson.

Fakta om studien

Studien pågår 2020-2024 och ingår i ett större forskningsprojekt om frilansare, oberoende konsulter och arbetets organisering. Studien finansieras av Norges forskningsråd.