Karriär

Studie visar: Efter 40 rasar arbetsgivarnas intresse

”Det finns ett tydligt negativt samband mellan chansen att bli kontaktad och den sökandes ålder”, konstaterar nationalekonomerna. Foto: Alamy
”Det finns ett tydligt negativt samband mellan chansen att bli kontaktad och den sökandes ålder”, konstaterar nationalekonomerna. Foto: Alamy

Redan efter 40 faller chanserna att få jobb via vanliga annonser, visar en studie. Vanföreställningar bland arbetsgivare och dyrare äldre, kan vara en orsak.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Att det blir svårare att få jobb efter 55 eller däromkring har väl närmast blivit ett begrepp.

– Men det som förvånar oss är att redan vid 40-årsåldern blir det svårare, redan så tidigt, säger Magnus Carlsson, som är en av författarna till Ifaus nya rapport (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

Och det statistiska sambandet är väldigt tydligt, enligt Carlsson. I studien har över 6|000 fiktiva jobbansökningar skickats till arbetsgivare som annonserat efter bland annat administratörer, kockar, lokalvårdare, butikssäljare och lastbilsförare – typiska arbetaryrken.

I en efterföljande enkät har arbetsgivare fått svara på vad de värdesätter när de anställer. Flexibilitet, anpassningsbar och initiativkraft står då högt i kurs. Av det kan man tänka sig att arbetsgivarna alltså tycker att dessa faktorer klingar av efter 40.

– Det vet vi inte lika säkert, men det är åtminstone en potentiell förklaring, säger Magnus Carlsson.

Läs mer:

På Diskrimineringsombudsmannen har man relativt sett få fall av åldersdiskriminering. Myndigheten ställer sig också lite frågande till att åldersdiskrimineringen börjar redan vid 40. Det finns i alla fall inga anmälningar om det, enligt pressavdelningen. Men Magnus Carlsson tänker sig att ingen fattar att den är diskriminerad vid den åldern.

Intresseorganisationen Företagarna tänker sig att det handlar om vanföreställningar bland arbetsgivarna – att exempelvis äldre inte är förändringsbenägna.

– Forskning visar att det är de äldsta och de yngsta som är mest förändringsbenägna, säger Günther Mårder, vd på Företagarna. Däremot är de mellan 30 och 40 inte särskilt flexibla, de är ofta fast i barnåldern om man ska generalisera, enligt Mårder.

Läs mer:

Dessutom kan det vara så att det är relativt sett dyrare att anställa en äldre, som förväntar sig en högre lön.

– Det finns en sådan uppfattning och tro att så är fallet, säger Mårder.

Men samtidigt är det frågan om arbetsgivarna i tider av tilltagande brist på arbetskraft har råd att välja bort äldre.

– Det är upp till företagarna att våga, av ren självbevarelsedrift borde de anställa äldre, säger Mårder som tror att den bästa mixen kan vara gammalt och nytt bredvid varandra.