Karriär

Studie slår fast: Aktivitetsbaserat kontor passar inte alla

Vissa medarbetare störs väldigt mycket av att sitta i aktivitetsbaserade kontor, visar en ny rapport. Foto: Henrik Montgomery / TT
Vissa medarbetare störs väldigt mycket av att sitta i aktivitetsbaserade kontor, visar en ny rapport. Foto: Henrik Montgomery / TT

Hur nöjd man är med att jobba i ett aktivitetsbaserat kontor varierar kraftigt beroende på arbetsuppgifterna. Chefer och personer som arbetar mycket i grupp är mest nöjda medan de med ett koncentrationskrävande arbete blir störda och jobbar sämre, visar en forskningsstudie.

Publicerad

Forskare vid Umeå universitet har gjort en studie av hur olika kategorier av anställda trivs i aktivitetsbaserat kontor med en öppen miljö utan fasta platser. I studien följdes 400 tjänstemän i Örnsköldsviks kommun när de flyttade till nya kontor. Tidigare satt de flesta i egna rum men sedan flyttade hälften till ett aktivitetsbaserat kontor och hälften till ett kontor med egna eller delade rum.

Det visade sig att det beror till stor del på arbetsuppgifterna hur nöjd en medarbetare är med att arbeta i aktivitetsbaserat kontor. Mest positiva var chefer och personer som ofta behöver diskutera med sina kollegor.

De med arbetsuppgifter som kräver hög koncentration blev i stället störda av ljud och andra intryck och jobbade sämre. Även medarbetare som tidigare haft problem med stress och psykisk ohälsa upplevde den öppna miljön som mer problematisk.

Forskarnas slutsatser är att en noggrann kartläggning av medarbetarnas arbetsuppgifter och behov är viktig vid en flytt till ett aktivitetsbaserat kontor. De betonar även samverkan och vikten av att ta fram gemensamma spelregler för kontoret.

På arbetsplatser med många olika arbetsuppgifter och behov kan det bästa vara att ha en blandning av öppen miljö och egna rum.