Karriär

Studie: Kvinnor uppfattas inte som ledare

Män får cred när de tar upp idéer, men inte om det handlar om problem – kvinnor får inte uppskattning för något av det, visar studie. Foto: Mihajlo Maricic / Alamy
Män får cred när de tar upp idéer, men inte om det handlar om problem – kvinnor får inte uppskattning för något av det, visar studie. Foto: Mihajlo Maricic / Alamy

Män får status när de tar upp idéer, men inte om det handlar om problem – kvinnor får inte status alls av att tala inför en grupp. Det visar en ny studie.

Publicerad

Att tala inför en grupp på jobbet kan exempelvis förbättra teamets arbetsprestation och reda ut problem som håller dem tillbaka. De som gärna pratar lite extra på möten ses ofta som en ledare bland sina medarbetare.

Men spelar det någon roll vem som talar eller hur de talar? Tidningen Harvard Business Review skriver om en undersökning som visar att både vem och hur har betydelse för hur man uppfattas. I studien medverkar kadetter från en militärakademi i USA.

Totalt fick deltagarna i testet lyssna på fyra olika ljudinspelningar, en med manlig röst som talade om idé och utveckling, en kvinnlig röst som talade om idé och utveckling, en manlig respektive en kvinnlig röst som talade om ett problem. Deltagarna tilldelades slumpmässigt en av ljudinspelningarna och fick sedan frågan hur mycket status de tror personen har i grupp.

I resultatet fanns ett tydligt mönster. Flest kadetter, både män och kvinnor, ansåg att den manliga rösten som talade om idé och utveckling hade högst status. Rösterna som pratade om problem hade mindre betydelse av kön och verkade varken vinna eller förlora status. Den kvinnliga rösten som talade om idé och utveckling vann ingen status eller sannolikhet att framträda som ledare.

De sammanfattar studien med att folk reagerar annorlunda när kvinnor och män agerar på samma sätt. Kvinnor verkar inte ha samma fördelar som män när de talar inför en grupp.

Tidningen tar upp saker som kan ge bättre förutsättningar för kvinnor vid gruppsamtal

  • Lyfta fram kvinnors idéer genom att ge dem mer uppmärksamhet
  • Se till att kvinnor inte blir avbrutna
  • Att vid mötet skriva ner allas förslag på en stor tavla så det blir tydligt vem som ska ha beröm
  • Chefen kan kalla till ett personligt mindre formellt möte där idéer diskuteras