Karriär

Studie: Kvinnor når större framgångar inom crowdfunding

En tredjedel av alla projekt, cirka 170 000, som lanserats där drivs av kvinnor.  Foto: Pexels
En tredjedel av alla projekt, cirka 170 000, som lanserats där drivs av kvinnor.  Foto: Pexels

Kvinnor har ofta svårare än män att få investerare att nappa på deras affärsidéer, men genom att använda så kallad crowdfunding kan chansen att få startkapital öka.  

Publicerad

Män är mer benägna att stödja andra män när det kommer till investeringar i nystartade bolag. För kvinnliga entreprenörer kan därför så kallad crowdfunding, som innebär att samla in pengar från allmänhet eller enskilda investerare, vara ett sätt att få kapital till nya företag. 

En studie från Institutionen för industriell ekonomi och management på KTH visar att när kvinnor söker finansiering genom crowdfunding-plattformen Kickstarter, som startade 2009, har de lättare att få stöd för sina affärsidéer. En tredjedel av alla projekt, cirka 170 000, som lanserats där drivs av kvinnor. 

– Dessa kvinnor är faktiskt mer benägna än män att nå sina finansieringsmål, säger Hadar Gafni, en av forskarna bakom studien, i en artikel på KTH.se.

Förklaringen är inte att kvinnor som söker kapital via Kickstarter har lägre insamlingsmål än män. Enligt studien beror det snarare på att fördelningen av investerare på plattformen är mer jämställd jämfört med finansiärer från exempelvis banker eller riskkapitalister. Fler kvinnliga finansiärer tros öka kvinnliga entreprenörers chanser att få gehör för sina företagsplaner.

KTH-studien heter Gender Dynamics in crowdfunding: Evidence on entrepreneurs, backers and taste-based discrimination. 

Fakta: Finansiering av nya bolag

En undersökning från 2019 av Unconventional Ventures, Tillväxtverket i Sverige och Norsk Venturekapitalforening visar att 93 procent av det kapital som årligen investeras i nya företag går till bolag som startas av män. Endast en procent går till kvinnliga entreprenörer. Sex procent av investeringarna gick till blandade team.