Karriär

Stressrisken: Höga krav men liten egen kontroll

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez
Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Bra dynamik i gruppen och rättvisa chefer är viktiga för att minska stressen på jobbet.

Publicerad

Jobbstressen ligger på en kritisk nivå – och den ökar. Enligt en rapport om stress på arbetsplatsen från The American Institute of Stress, AIS, känner fyra av fem tillfrågade sig stressade och nästan hälften uppger att de behöver hjälp för att hantera sin stress.

Dynamiken i teamet är av stor betydelse när det gäller stress, konstaterar tidningen Harvard Business Review, som skriver om studien.

En medarbetare kan snabbt bli besviken, frustrerad och utbränd till exempel när vissa i teamet arbetar hårdare än andra, när vissa passar tider medan andra alltid kommer för sent, eller när det uppstår spänningar på grund av skvaller eller att chefen premierar sina favoriter.

AIS skriver i sin rapport att en central stressfaktor är känslan av att ha liten kontroll men höga krav. Chefer förväntar att medarbetare kommer i tid, gör sitt jobb på utsatt tid, levererar det de ska och samarbetar med varandra.

Men det är också viktigt att chefen förstår medarbetarnas förväntningar på att arbetet fördelas lika mellan alla i gruppen, att de behandlas med respekt och att de också har ett privatliv. Förväntningar som inte uppfylls är en stor källa till frustration och stress för båda parter.

Enligt den amerikanska undersökningen Stresspulse från Compsych är de främsta orsakerna till stress arbetsbelastning (36 procent), problem med andra personer (31 procent), balans mellan arbete och privatliv (20 procent) och oro för anställningstryggheten (8 procent).